Ljudisolera och ljuddämpa en lastbil

Att ljudisoleras och ljuddämpa en lastbil kan förbättra arbetsmiljön och minska trötthet och öka körglädjen. Ljudisolera och ljuddämpa en lastbil är väldigt likt hur man ljudisolerar en bil. 

Här är några fördelar med att ljudisolera och ljuddämpa en lastbil

Hälsa och säkerhet
Minskad exponering för höga ljudnivåer kan bidra till att förhindra hörselskador och andra hälsoeffekter relaterade till långvarig utsättning för buller.

Förbättrad arbetsmiljö
Ljudisolering minskar vägbrus, motorljud och andra omgivande ljud, vilket skapar en tystare och mer behaglig arbetsmiljö för föraren.

Minskad trötthet
En tystare körning kan minska trötthet och stress, vilket är särskilt viktigt för långtradarchaufförer som tillbringar långa perioder på vägen.

Högre koncentrationsnivåer
Minskat bakgrundsljud möjliggör förhöjd koncentration, vilket är viktigt för att bibehålla en hög säkerhetsnivå under körning.

Förbättrad sömnkvalitet
För förare som behöver sova i sina fordon kan ljudisolering bidra till en lugnare sömnmiljö.

Skydd mot hörselskador
Ljudisolering kan hjälpa till att minska risken för långsiktiga hörselskador som kan uppstå på grund av regelbunden exponering för höga ljudnivåer.

Ökad fordonskomfort
En tystare körupplevelse bidrar till en övergripande förbättring av fordonets komfort och kan göra resan mer njutbar för föraren.

Förbättrad prestanda och effektivitet
Vissa ljudisoleringstekniker kan även bidra till att minska vibrationer och förbättra fordonets övergripande prestanda och bränsleeffektivitet.

Efterlevnad av bullerstandarder
Ljudisolering kan hjälpa fordonet att uppfylla gällande bullerstandarder och regelverk.

Det är viktigt att notera att korrekt installation och överensstämmelse med säkerhets- och fordonsspecifikationer är avgörande för att säkerställa att ljudisoleringen är effektiv och säker.

Åtgärder som hjälper till att ljudisolera och ljuddämpa en lastbil

Isolera kabinen
Använd ljudisolerande material som ljudabsorberande skum och isoleringsmattor på väggar och tak i förarutrymmet.

Tätning av dörrar och fönster
Kontrollera och ersätt eventuella trasiga tätningar på dörrar och fönster för att förhindra ljudintrång.

Golvisolering
Lägg ljudabsorberande material under golvmattor för att minska vibrationer och vägbrus.

Ljudisolerande rutor
Byt ut standardrutor med ljudisolerande glas för att minska bullret från vägen.

Motorrummet
Använd ljudisolerande material runt motorrummet för att minska ljudnivån.

Avgassystem
Installera ljuddämpare och avgasrör med ljudreducerande egenskaper.

Andra tips för att minska oljud i en lastbil

Hjulbrus
Investera i däck med låg bullernivå för att minska hjulbrus.

Luftbromsar och transmission
Se över och underhåll luftbromsar och transmission för att minimera onödigt ljud.

Använd öronproppar eller hörselskydd
För föraren kan användning av personligt hörselskydd vara ett effektivt komplement.

Routinmässig underhåll
Regelbunden service och underhåll av lastbilen kan bidra till att minska onödigt ljud från mekaniska komponenter.

Innan du genomför några förändringar, se till att det överensstämmer med gällande säkerhets- och fordonsbestämmelser samt tillverkarens riktlinjer. Det är också en god idé att rådgöra med experter eller professionella som är erfarna inom ljudisolering för fordon.

Produkter som är bra för att ljudisolera och ljuddämpa en lastbil

SilentDirect Polaric dämpmatta
SilentDirect Polaric är en dämpmatta som är tillverkad i butylmix och aluminium, denna dämpmatta är tung. Vi rekommenderar alltid att man först monterar SilentDirect Polaric dämpmatta på en yta man vill täta eller vibrationsdämpa, desto mer tätt ett material är desto mer ljuddämpat blir det.

SilentDirect MLV
SilentDirect MLV är en tung ljudisolerande, vibrationsdämpande och tätande gummimatta. Mass loaded vinyl (MLV) är perfekt att ljudisolera och täta vägg, golv, tak, olika sorters maskiner, rör, fordon, podie, lådor, staket eller andra ytor med.

SilentDirect Egg
SilentDirect Egg är vår bästa ljudabsorbent för ljuddämpning och ljudabsorbering. Denna enastående ljudabsorbent är konstruerad med omsorgsfullt utvalt NBR-gummi (nitrilgummi), ett material känt för sina exceptionella ljudabsorberande egenskaper. Det som gör SilentDirect Egg till en bra ljudabsorbent är dock inte bara materialets kvalitet utan även dess unika form. Inspirerad av naturens elegans och effektivitet har äggformen valts med omsorg för att optimera ljudabsorptionen. Äggformen fungerar som en naturlig brytare av ljudvågor, vilket gör att de reflekteras och absorberas på ett effektivt sätt. Vi rekommenderar att dämpa med så tjock ljudabsorbent som möjligt.

SilentDirect Neo
SilentDirect Neo är tillverkat i exakt samma material som SilentDirect Egg. Är man i behov av en platt form så är det SilentDirect Neo som gäller.

SilentDirect Seal
SilentDirect Seal är en tätningslist som finns i flera tjocklekar och olika bredder. SilentDirect Seal är tillverkat av nitrilgummi (NBR). SilentDirect Seal är perfekt att använda om man vill täta mellan två ytor, till exempel en lucka.

Vibrationsdämpande plattor - Dampio
SilentDirect vibrationsdämpande plattor - Dampio är avsett för vibrationsisolering av högfrekventa vibrationer från maskiner såsom pelarborrmaskiner, kompressorer, fläktaggregat, tvättmaskiner och många fler. Den unika designen och materialvalet gör Dampio till en idealisk lösning för att minimera oönskade vibrationer och ljud, vilket skapar en mer behaglig och produktiv arbetsmiljö.

Utvalda artiklar

Ljudisolera skåpbil

Läs mer om hur man ljudisolerar en skåpbil.

Ljudisolera ett fordon

Läs mer om hur man ljudisolerar ett fordon.

Rekommenderade produkter till övrig inredning

*Fri frakt

Fri frakt till ombud

5 års garanti

5 års produktgaranti

Snabb leverans

Skickar oftast samma dag