Hur många ljudabsorbenter behövs?

Det finns ingen enkel svar på den frågan, eftersom det beror på flera faktorer, inklusive rummets storlek, användning, möblering, byggnadsmaterial och personliga preferenser. Målet med ljudabsorbering är vanligtvis att skapa en balans mellan absorberade och reflekterade ljud för att uppnå en önskad akustik.

Antalet ljudabsorbenter du behöver för att skapa en bra akustisk och ljudabsorberande miljö beror på flera faktorer, inklusive rummets storlek, dess möblering, användningsändamål och de nuvarande akustiska förhållandena. Att beräkna det exakta antalet ljudabsorbenter kan vara komplicerat utan att undersöka rummet noggrant.

Generellt sett rekommenderar vi att omkring 20-30% av rummets yta bör vara täckt med ljudabsorberande material för att skapa en akustiskt behaglig miljö. Detta kan vara en bra riktlinje, men det är viktigt att komma ihåg att olika rum och användningsområden kan kräva olika nivåer av ljudabsorption.

Använd vårt verktyg nedan för att räkna ut efterklangstiden i ditt utrymme. Detta hjälper dig att bestämma hur stor yta som behöver täckas med ljudabsorbenter för att skapa en optimal ljudmiljö utan eko. Målet är att skapa en lugn och produktiv arbetsmiljö där alla kan kommunicera tydligt på en behaglig ljudnivå.

Räkna ut antalet ljudabsorbenter du behöver

Kalkylator för uträkning av antalet ljudabsorbenter

Ange rummets mått för att räkna ut hur mycket ljudabsorbering du behöver för bästa effekt:


För att uppnå önskad ljudkvalitet kan du följa några allmänna riktlinjer

Lokalisera områden som behöver ljudabsorption
Om det är ett kontor med många hårda ytor kan du behöva fokusera på väggar, tak och till och med golvet. I hemmiljöer kanske du mest behöver fokusera på vissa väggar eller specifika områden.

Mät eller uppskatta rummets yta
För att beräkna behovet av ljudabsorbenter kan du behöva mäta väggytan och takytan i det rum du vill förbättra.

Förstå ljudabsorbenternas effektivitet
Ljudabsorbenter har olika absorberande egenskaper beroende på deras tjocklek, material och placering.

Använd akustiska beräkningsverktyg
Det finns online-kalkylatorer och akustiska beräkningsverktyg som kan ge dig en uppskattning baserat på rummets dimensioner och de valda ljudabsorbenternas egenskaper.

För en grov uppskattning kan du börja med att placera ljudabsorbenter på minst 20-30% av rummets totala yta. Justeringar kan sedan göras baserat på hur effektiva de är vid att absorbera ljud och förbättra den specifika akustiken i rummet.

Det är också viktigt att notera att enbart placering av ljudabsorbenter kanske inte är tillräckligt för att skapa den önskade akustiska miljön. Användningen av olika material, möblering och strategisk placering av ljudabsorbenter kan vara viktigt för att uppnå önskad akustisk balans.

Produkter som är bra för att ljuddämpa och ljudabsorbera

Ljudabsorbera tak
Taket utgör en stor yta av ett rum så därför bör man börja med att ljudabsorbera taket med ljudabsorbenter till tak om den möjligheten finns.

Ljudabsorbera vägg
När man ska ljudabsorbera väggar så bör man börja med att montera ljudabsorbenter för vägg på en lång vägg och en kort vägg (som ett "L") om man har denna möjlighet.

Ljuddämpande gardiner
Tjocka ljuddämpande gardiner på varsin sida om sina fönster kommer göra att akustiken i rummet blir bättre.

Ljudabsorberande rumsavdelare i tyg
Vill man dela av ett rum är en ljudabsorberande rumsavdelare i tyg enkel att sätta upp, funkar även framför befintliga dörrar eller fönster.

Rumsavdelare & skärmväggar - Enkla att flytta
Rumsavdelare eller en skärmvägg i ett rum är ett enkelt sätt att förbättra akustiken i ett rum.

Ljudabsorbera rummet med en matta
Akustiken blir bättre med en stor matta, gärna en riktigt lurvig matta så ljudet kan "fastna" bra. Har man möjlighet är en heltäckningsmatta helt klart det bästa för då har man verkligen täckt in hela golvet.

Använd möbler som ljudabsorbenter
Med mjuka möbler kommer helheten av akustiken verkligen komma fram.

Ljudabsorbera bakom, under och ovanpå möbler
Man kan sätta ljudabsorberande material eller ljudabsorbenter bakom sina befintliga möbler. Vi rekommenderar SilentDirect Egg.

Rekommenderade produkter

*Fri frakt

Fri frakt till ombud

5 års garanti

5 års produktgaranti

Snabb leverans

Skickar oftast samma dag