Hur ljudisolerar man ett tak?

Att ljudisolera och ljuddämpa ett tak innebär att man minskar överföringen av ljud från en sida av taket till den andra, samt minskar mängden ljud som tränger igenom taket. Sammanfattningsvis kan ljudisolering av taket förbättra den övergripande ljudmiljön och komforten i ett rum samtidigt som det kan ha positiva effekter på energieffektivitet och arbetsmiljö.

Längre ner på sidan hittar du några metoder som kan användas för att ljudisolera ett tak.

Här är några fördelar med att ljudisolera ett tak

Minskar ljudöverföring
Ljudisolering av taket minskar överföringen av ljud från andra våningar eller utomhus. Det kan vara särskilt viktigt i flervåningsbyggnader där ljud från andra våningar eller omgivningen kan vara störande.

Skapar en tystare inomhusmiljö
Genom att minska ljudöverföringen bidrar ljudisolering till att skapa en tystare och mer behaglig inomhusmiljö. Detta är särskilt viktigt i bostäder, kontor och andra utrymmen där tystnad och koncentration är önskvärt.

Förbättrar akustiken
Ljudisolering kan också förbättra rummets akustik genom att minska eko och förbättra ljudkvaliteten. Detta är särskilt relevant i rum där det finns ljudkänslig utrustning, som hemmabio eller inspelningsstudior.

Ökad integritet
Ljudisolering av taket bidrar till att öka integriteten och sekretessen i ett rum genom att minska risken för att konfidentiella samtal eller ljud från rummet överförs till andra delar av byggnaden.

Förbättrad arbetsmiljö
I kommersiella och kontorsmiljöer kan ljudisolering av taket skapa en bättre arbetsmiljö genom att minska distraktioner och buller från omgivningen, vilket kan öka produktiviteten.

Energieffektivitet
Vissa ljudisoleringssystem kan också fungera som termiska isolatorer och hjälpa till att behålla värme eller kyla i ett rum. Detta kan leda till ökad energieffektivitet genom att minska behovet av att använda uppvärmning eller kylning.

Skyddar mot yttre ljud
Ljudisolering kan bidra till att skydda inomhusmiljön från yttre ljud, som trafikbuller eller ljud från flygplan. Det skapar en mer avskild och lugnande inomhusmiljö.

Innan du börjar

Innan du börjar med att ljudisolera ett tak så inspektera det befintliga taket eller ytan som ska ljudisoleras noggrant och täta eventuella sprickor, fogar eller skarvar där ljud kan tränga igenom.

Använd tätningsmedel eller fogmassa som är lämpligt för den specifika ytan. Det är viktigt att notera att ett helt ljudtät tak är svårt att uppnå, men genom att kombinera olika metoder kan man betydligt minska ljudöverföringen och skapa en mer ljudisolerad och ljuddämpad miljö.

Alternativ 1

Det bästa sättet enligt oss att ljudisolera ett tak på

1. Befintligt tak
2. SilentDirect Polaric dämpmatta
3. SilentDirect Egg eller SilentDirect Neo 
4. Reglar 5. Luftspalt
6. Nytt tak

Steg 1

Du monterar först SilentDirect Polaric dämpmatta (siffra 2) över hela det befintliga taket eller ytan som ska ljudisoleras. Viktigt är att man tätar alla skarvar med något lämpligt material som till exempel tätningsmassa så skarvarna blir helt täta. Vi rekommenderar att man tätar alla skarvar med vår SilentDirect Seal tätningslist, lämplig bredd brukar vara 25-50mm och 2mm tjock.

Steg 2

Efter detta täcker man hela taket med SilentDirect Neo 7mm tjocklek (siffra 3) ovanpå SilentDirect Polaric. Detta gör man för att reglarna som ska monteras i steg 3 inte ska vidröra det befintliga taket eller ytan man ska ljudisolera. Låt SilentDirect Neo gå ut mot sidoväggarna runt om med minst samma längd som reglarna är breda så kommer inte reglarna vidröra sidoväggarna utan istället ligga direkt på SilentDirect Neo och på så sätt minskar man ytterligare ljudets vibrationer = Bättre ljudisolering!

Budgettips: Ett annat alternativ är att skippa SilentDirect Neo 7mm och montera SilentDirect Seal på baksidan, toppen och botten av varje regel som ska monteras mot det befintliga taket eller ytan man ska ljudisolera.

Steg 3

Nu är det dags att monterar upp reglar (siffra 4) på det befintliga taket eller ytan man ska ljudisolera. Reglarna bör vara så djupa så dom går ut minst 5cm från SilentDirect Neo eller SilentDirect Egg beroende på vilken ljudisolerande produkt man använt. Du kommer då få en luftspalt på cirka 5cm mellan ljudisoleringen och det nya taket (siffra 6). Vårt tips är att montera minst 2st skivor som ska utgöra det nya taket eller ytan, först 1 skiva OSB och efter detta en skiva gips. Det blir enklare att skruva i en OSB skiva samt att det är bra ur ljudisolerings synpunkt när man arbetar med flera olika material, det kommer bli lite tystare helt enkelt.​ Anledningen till att man inte vill att reglarna ska vidröra befintliga taket eller ytan är att då kommer reglarna och befintliga taket överföra vibrationer till varandra och detta leder till sämre ljudisolering. Genom att ha förhindrat detta kommer detta betyda mycket mindre påverkar av ljudets vibrationer = Mycket bättre ljudisolering!

Tips 1:
Ett tips är att innan man monterar OSB/gipsskivan så sätter man SilentDirect Seal tätningslist även på framsidan av varje regel för att ytterligare minska vibrationerna från nya taket att leda till det befintliga gamla taket.

Tips 2:
Ett tips är att innan man monterar OSB/Gipsskivan så fyller man luftspalten med något material som ljudabsorberar, t. ex. glasullsprodukt eller Stenull, inte cellplast då denna inte absorberar. Man kan faktiskt även lägga in en eller flera begagnade madrasser, för det enda dessa ska göra är att absorbera upp ljudet som kommer in i luftspalten. Så länge det är ett bra ljudabsorberande material kan man i stort sätt använda vad som.

Steg 4

Nu när nya taket är uppe är det dags att se till att täta extra runt hela det nya taket. Lämpligt är använda någon form av tätningsmedel eller tätningsmassa som det även kan heta. Montagelim funkar även, dom flesta montagelim brukar vara både för limning och tätning. Klart!

Njut av tystnaden!

Alternativ 2

Ljudisolering av tak utan reglar. Har du inte möjlighet att bygga med reglar som skapar en luftspalt så är detta ett alternativ.

1. Befintligt tak
2. SilentDirect Polaric dämpmatta
3. SilentDirect Neo 
4. Nytt tak

Steg 1

Du monterar först SilentSwede Polaric dämpmatta (siffra 2) över hela det befintliga taket eller ytan som ska ljudisoleras. Viktigt är att man tätar alla skarvar med något lämpligt material som till exempel tätningsmassa så skarvarna blir helt täta. Vi rekommenderar att man tätar alla skarvar med vår SilentDirect Seal tätningslist, lämplig bredd brukar vara 25-50mm och 2mm tjock.

Det är otroligt viktigt att man låter SilentSwede Polaric gå ut mot sidoväggarna runt om med cirka 2-3cm för att inte riskera att det blir otätt på övriga ytor runt om ytan man ska täta och ljudisolera. SilentSwede Polaric dämpmatta är väldigt flexibel i sin form. Mattan är väldigt tung så man kommer behöva fästa denna genom att använda sig av en vanlig häftpistol, skruv, vanligt montagelim eller liknande, då kommer den sitta bra på ytan man ska täta och ljudisolera.

Steg 2

Efter detta täcker man hela taket med SilentDirect Neo (siffra 3) ovanpå SilentDirect Polaric. Tjockleken på SilentDirect Neo bestämmer du själv utifrån hur mycket djup du har möjlighet att bygga ut taket med, vi rekommendera så tjock som det bara går.

Steg 3

Nu är det dags att monterar upp det nya taket (siffra 4). Nya taket behövs skruvas genom allt material och in i det befintliga taket eller ytan ni håller på att ljudisolera. Vårt tips är att montera minst 2st skivor som ska utgöra nya det nya taket eller ytan, först 1 skiva OSB och efter detta en skiva gips. Det blir enklare att skruva i en OSB skiva samt att det är bra ur ljudisolerings synpunkt när man arbetar med flera olika material, det kommer bli lite tystare helt enkelt.

Anledningen till att man inte vill att det nya taket ska vidröra det befintliga taket eller ytan är att då kommer det nya taket och det befintliga taket överföra vibrationer till varandra och detta leder till sämre ljudisolering. Genom att ha förhindrat detta kommer detta betyda mycket mindre påverkar av ljudets vibrationer = Mycket bättre ljudisolering!

Steg 4

Nu när det nya taket är uppe är det dags att se till att täta extra runt hela det nya taket. Lämpligt är använda någon form av tätningsmedel eller tätningsmassa som det även kan heta. Montagelim funkar även, dom flesta montagelim brukar vara både för limning och tätning. Klart!

Njut av tystnaden!

Produkter som är bra för att ljudisolera och ljuddämpa ett tak

SilentDirect Polaric dämpmatta
SilentDirect Polaric är en dämpmatta som är tillverkad i butylmix och aluminium, denna dämpmatta är tung. Vi rekommenderar alltid att man först monterar SilentDirect Polaric dämpmatta på en yta man vill täta eller vibrationsdämpa, desto mer tätt ett material är desto mer ljuddämpat blir det.

SilentDirect MLV
SilentDirect MLV är en tung ljudisolerande, vibrationsdämpande och tätande produkt. Mass loaded vinyl (MLV) är perfekt att ljudisolera och täta större ytor med.

SilentDirect Egg
SilentDirect Egg är vår bästa ljudabsorbent för ljuddämpning och ljudabsorbering. Denna enastående ljudabsorbent är konstruerad med omsorgsfullt utvalt NBR-gummi (nitrilgummi), ett material känt för sina exceptionella ljudabsorberande egenskaper. Det som gör SilentDirect Egg till en bra ljudabsorbent är dock inte bara materialets kvalitet utan även dess unika form. Inspirerad av naturens elegans och effektivitet har äggformen valts med omsorg för att optimera ljudabsorptionen. Äggformen fungerar som en naturlig brytare av ljudvågor, vilket gör att de reflekteras och absorberas på ett effektivt sätt. Vi rekommenderar att dämpa med så tjock ljudabsorbent som möjligt.

SilentDirect Seal
SilentDirect Seal är en tätningslist som finns i flera tjocklekar och olika bredder. SilentDirect Seal är tillverkat av nitrilgummi (NBR). SilentDirect Seal är perfekt att använda om man vill täta mellan två ytor.

SilentDirect Neo
SilentDirect Neo är tillverkat i exakt samma material som SilentDirect Egg. Är man i behov av en platt form så är det SilentDirect Neo som gäller.

Rekommenderade produkter

*Fri frakt

Fri frakt till ombud

5 års garanti

5 års produktgaranti

Snabb leverans

Skickar oftast samma dag