Hur ljudisolerar man ett golv?

Att ljudisolerande och ljuddämpa ett golv kan vara särskilt viktigt för att minska ljudöverföring mellan våningar i en byggnad. Ljudisolering och ljuddämpning av ett golv i ett rum kan erbjuda flera fördelar, särskilt i bostäder, arbetsplatser och andra utrymmen där ljudkomfort är viktig. 

Sammanfattningsvis kan ljudisolering och ljuddämpning av golvet förbättra ljudkomforten och trivseln i ett rum, samtidigt som det möjliggör överensstämmelse med byggnormer och skapar en mer avskild och behaglig atmosfär. Längre ner på sidan hittar du några metoder som kan användas för att ljudisolera ett golv.

Här är några fördelar med att ljudisolera och ljuddämpa ett golv

Minskad överföring av stegljud
Ljudisolering av golvet kan minska överföringen av ljud från steg och rörelser på golvet till andra våningar eller rum. Detta är särskilt viktigt i flervåningshus eller bostäder där stegljud kan vara störande för de som bor under.

Förbättrad inomhusakustik
Ljuddämpning av golvet kan bidra till att förbättra den övergripande inomhusakustiken genom att minska efterklang och resonans i rummet. Detta är särskilt viktigt i rum där ljudkvaliteten är avgörande, som hemmabio eller musikrum.

Högre trivsel
Ett ljudisolerat och ljuddämpat golv skapar en mer behaglig och trivsam atmosfär. Det kan minska stress och öka välbefinnandet hos dem som vistas i rummet.

Förbättrad arbetsmiljö
I arbetsplatser där det finns mycket rörelse och stegljud kan ljudisolering av golvet förbättra arbetsmiljön genom att minska störande ljud och skapa en mer koncentrerad atmosfär.

Skydd mot yttre ljud
Ett ljudisolerat golv kan också bidra till att minska påverkan av yttre ljud, som trafikbuller eller ljud från grannar. Detta är särskilt viktigt i stadsmiljöer där det kan finnas mycket omgivande ljud.

Efterlevnad av byggnormer
Många byggnormer och föreskrifter ställer krav på ljudisolering i bostäder och andra byggnader. Genom att ljudisolera golvet kan man uppfylla dessa normer och undvika eventuella påföljder.

Förbättrad sömnkvalitet
I sovrum är det särskilt viktigt att minimera ljud från omgivningen. Ett ljudisolerat golv kan bidra till att skapa en tystare och mer avslappnad miljö, vilket kan förbättra sömnkvaliteten.

Innan du börjar

Innan du börjar med att ljudisolera ett golv så inspektera det befintliga golvet eller ytan som ska ljudisoleras noggrant och täta eventuella sprickor, fogar eller skarvar där ljud kan tränga igenom. Använd tätningsmedel eller fogmassa som är lämpligt för den specifika ytan.

Det är viktigt att notera att ett helt ljudtät golv är svårt att uppnå, men genom att kombinera olika metoder kan man betydligt minska ljudöverföringen och skapa en mer ljudisolerad och ljuddämpad miljö.

Alternativ 1

Det bästa sättet enligt oss att ljudisolera ett golv på

1. Befintligt golv.
2. SilentDirect Polaric dämpmatta eller SilentDirect MLV.
3. SilentDirect Neo, max 7mm tjocklek.
4. Nytt golv.

Steg 1

Du monterar först SilentDirect Polaric dämpmatta (siffra 2) över hela det befintliga golvet eller ytan som ska ljudisoleras. Viktigt är att man tätar alla skarvar med något lämpligt material som till exempel tätningsmassa så skarvarna blir helt täta. Vi rekommenderar att man tätar alla skarvar med vår SilentDirect Seal tätningslist, lämplig bredd brukar vara 25-50mm och 2mm tjock.

Det är otroligt viktigt att man låter SilentDirect Polaric gå ut mot sidoväggarna runt om med cirka 2-3cm för att inte riskera att det blir otätt på övriga ytor (väggar) runt om golvet man ska täta och ljudisolera. SilentDirect Polaric dämpmatta är väldigt flexibel i sin form. Mattan är väldigt tung så man kommer behöva fästa denna genom att använda sig av en vanlig häftpistol, skruv, vanligt montagelim eller liknande, då kommer den sitta bra på ytan man ska täta och ljudisolera.

Steg 2

Efter detta täcker man hela golvet med SilentDirect Neo 7mm tjocklek (siffra 3) ovanpå SilentDirect Polaric.

Steg 3

Nu är det dags att monterar det nya golvet (siffra 4). Vi rekommenderar att man först lägger på skivor med golvspån för att verkligen få en bra och stabil yta samt att detta även kommer ljudisolera mer än utan golvspånskiva. Nu när golvspånskivorna är monterade är det dags att se till att täta extra runt hela golvet innan det nya golvet läggs på. Lämpligt är använda någon form av tätningsmedel eller tätningsmassa som det även kan heta. Montagelim funkar även, dom flesta montagelim brukar vara både för limning och tätning.

Montera det nya golvet enligt tillverkarens specifikationer.

Klart! Njut av tystnaden!

Alternativ 2

Budgetalternativ

1. Befintligt golv.
2. SilentDirect Polaric dämpmatta eller SilentDirect MLV.
3. SilentDirect Seal, Vi rekommenderar att man kör med 50mm bredd och 4mm tjock SilentDirect Seal.
4. Nytt golv.

Steg 1

Du monterar först SilentDirect Polaric dämpmatta (siffra 2) över hela det befintliga golvet eller ytan som ska ljudisoleras. Viktigt är att man tätar alla skarvar med något lämpligt material som till exempel tätningsmassa så skarvarna blir helt täta. Vi rekommenderar att man tätar alla skarvar med vår SilentDirect Seal tätningslist, lämplig bredd brukar vara 25-50mm och 2mm tjock.

Det är otroligt viktigt att man låter SilentDirect Polaric gå ut mot sidoväggarna runt om med cirka 1cm för att inte riskera att det blir otätt på övriga ytor (väggar) runt om golvet man ska täta och ljudisolera. SilentDirect Polaric dämpmatta är väldigt flexibel i sin form. Mattan är väldigt tung så man kommer behöva fästa denna genom att använda sig av en vanlig häftpistol, skruv, vanligt montagelim eller liknande, då kommer den sitta bra på ytan man ska täta och ljudisolera.

Steg 2

Efter detta sätter man fast SilentDirect Seal (siffra 3) ovanpå SilentDirect Polaric nerifrån och upp hela vägen. Man väljer själv, men vi rekommenderar att man högst har cirka 20-30cm mellan varje remsa SilentDirect Seal på golvet. Vi rekommenderar att man kör med 50mm bredd och 4mm tjock SilentDirect Seal. Detta gör man för att nya golvet som ska monteras i steg 3 inte ska vidröra det befintliga golvet eller ytan man ska ljudisolera.

Steg 3

Nu är det dags att monterar det nya golvet (siffra 4). Vi rekommenderar att man först lägger på skivor med golvspån för att verkligen få en bra och stabil yta samt att detta även kommer ljudisolera mer än utan golvspånskiva. Nu när golvspånskivorna är monterade är det dags att se till att täta extra runt hela golvet innan det nya golvet läggs på. Lämpligt är använda någon form av tätningsmedel eller tätningsmassa som det även kan heta. Montagelim funkar även, dom flesta montagelim brukar vara både för limning och tätning.

Montera det nya golvet enligt tillverkarens specifikationer.

Klart! Njut av tystnaden!

Här är några fler åtgärder du kan vidta för att minska ljudöverföring mellan våningar i en byggnad

Använd tjocka mattor och textilier
Täck golvet med tjocka mattor eller textilier. Detta kan absorbera ljudvågor och minska eko. Tungvävda mattor med tjockt underlag är särskilt effektiva.

Installera tjocka gardiner eller persienner
Häng upp tjocka ljuddämpande gardiner. Dessa kan inte bara vara dekorativa utan också fungera som ytterligare ljudabsorbenter.

Ljudisolerande väggar
Om möjligt och om ljudöverföring också är ett problem genom väggarna, se till att dessa är ljudisolerade för att förbättra effektiviteten i golvljudisoleringen. Du hittar tips på hur man ljudisolerar väggar här.

Som alltid är det bäst att överväga olika åtgärder beroende på byggnadens specifika egenskaper och behov. Att kombinera flera av dessa metoder kan ge de bästa resultaten för att skapa en tystare miljö.

Produkter som är bra för att ljudisolera och ljuddämpa ett golv

SilentDirect Polaric dämpmatta
SilentDirect Polaric är en dämpmatta som är tillverkad i butylmix och aluminium, denna dämpmatta är tung. Vi rekommenderar alltid att man först monterar SilentDirect Polaric dämpmatta på en yta man vill täta eller vibrationsdämpa, desto mer tätt ett material är desto mer ljuddämpat blir det.

SilentDirect MLV
SilentDirect MLV är en tung ljudisolerande, vibrationsdämpande och tätande gummimatta. Mass loaded vinyl (MLV) är perfekt att ljudisolera och täta vägg, golv, tak, maskiner, rör, fordon, podie, lådor eller andra ytor och maskiner med.

SilentDirect Neo
SilentDirect Neo är tillverkat i exakt samma material som SilentDirect Egg. Är man i behov av en platt form så är det SilentDirect Neo som gäller.

SilentDirect Seal
SilentDirect Seal är en tätningslist som finns i flera tjocklekar och olika bredder. SilentDirect Seal är tillverkat av nitrilgummi (NBR). SilentDirect Seal är perfekt att använda om man vill täta mellan två ytor.

*Fri frakt

Fri frakt till ombud

5 års garanti

5 års produktgaranti

Snabb leverans

Skickar oftast samma dag