Hur ljudisolerar man en vägg?

Att ljudisolera och ljuddämpa en vägg innebär att man minskar överföringen av ljud från en sida av väggen till den andra, samt minskar mängden ljud som tränger igenom väggen.  Längre ner på sidan hittar du några metoder som kan användas för att uppnå detta.

Här är några fördelar med att ljudisolera en vägg

Minskad ljudöverföring
En av de mest uppenbara fördelarna är att ljudisoleringen hjälper till att minska ljudöverföring mellan rum. Detta är särskilt viktigt i bostäder där du vill minska ljudet från ett rum till ett annat, till exempel mellan sovrum och vardagsrum.

Ökad integritet
Ljudisolering kan bidra till att skapa mer privatliv genom att minska risken för att ljud från ett rum når andra delar av hemmet. Det kan vara särskilt användbart i flerfamiljshus eller om du har gäster och vill undvika störande ljud.

Förbättrad arbetsmiljö
Om du använder ett rum som kontor eller arbetsplats, kan ljudisolering minska distraktioner från omgivande ljud och förbättra den övergripande arbetsmiljön.

Bättre akustik
Ljudisolering kan också bidra till att förbättra rummets akustik genom att minimera efterklang och oönskade ljudreflektioner. Detta kan vara särskilt viktigt i rum där ljudkvaliteten är viktig, som hemmabiorum eller inspelningsstudior.

Förbättrad sömnkvalitet
Om ljudisolering används i sovrummet kan det bidra till att skapa en tystare och mer fridfull sömnmiljö, vilket kan förbättra sömnkvaliteten.

Skydd mot yttre ljud
Ljudisolering kan också bidra till att minimera ljud från utomhusmiljön, såsom trafikbuller eller grannaktiviteter, vilket skapar en mer lugn inomhusmiljö.

Förbättrad fokus och koncentration
Minskad ljudnivå kan skapa en bättre miljö för koncentration och fokus, vilket är särskilt viktigt i utbildnings- eller arbetsmiljöer.

Innan du börjar

Innan du börjar med att ljudisolera en vägg eller en yta så inspektera den befintliga väggen eller ytan som ska ljudisoleras noggrant och täta eventuella sprickor, fogar eller skarvar där ljud kan tränga igenom. Använd tätningsmedel eller fogmassa som är lämpligt för den specifika ytan. Det är viktigt att notera att en helt ljudtät vägg är svår att uppnå, men genom att kombinera olika metoder kan man betydligt minska ljudöverföringen och skapa en mer ljudisolerad och ljuddämpad miljö.

Alternativ 1

Det bästa sättet enligt oss att ljudisolera en vägg eller yta på


1. Befintlig vägg/yta
2. SilentDirect Polaric dämpmatta eller SilentDirect MLV
3. SilentDirect Egg eller SilentDirect Neo 
4. Reglar
5. Ny vägg

Steg 1

Du monterar först SilentDirect Polaric dämpmatta (siffra 2) över hela den befintliga väggen eller ytan som ska ljudisoleras. Viktigt är att man tätar alla skarvar med något lämpligt material som till exempel tätningsmassa så skarvarna blir helt täta. Vi rekommenderar att man tätar alla skarvar med vår SilentDirect Seal tätningslist, lämplig bredd brukar vara 25-50mm och 2mm tjock.

Det är otroligt viktigt att man låter SilentDirect Polaric gå ut mot tak, sidoväggarna och golv runt om med cirka 2-3cm för att inte riskera att det blir otätt på övriga ytor runt om ytan man ska täta och ljudisolera. SilentDirect Polaric dämpmatta är väldigt flexibel i sin form. Mattan är väldigt tung så man kommer behöva fästa denna genom att använda sig av en vanlig häftpistol, skruv, vanligt montagelim eller liknande, då kommer den sitta bra på ytan man ska täta och ljudisolera.

Steg 2

Efter detta täcker man hela väggen med SilentDirect Neo 7mm tjocklek (siffra 3) ovanpå SilentDirect Polaric. Detta gör man för att reglarna som ska monteras i steg 3 inte ska vidröra den befintliga väggen eller ytan man ska ljudisolera. Låt SilentDirect Neo gå ut mot tak, sidoväggarna och golv runt om med minst samma längd som reglarna är breda så kommer inte reglarna vidröra  tak, sidoväggarna och golv utan istället stå direkt på SilentDirect Neo och på så sett minskar man ytterligare ljudets överföring i form av vibrationer = Bättre ljudisolering!

Budgettips:
Ett annat alternativ är att skippa SilentDirect Neo 7mm och montera SilentDirect Seal på baksidan, toppen och botten av varje regel som ska monteras mot den befintliga väggen eller ytan man ska ljudisolera.

Steg 3

Nu är det dags att monterar upp reglar (siffra 4) på den befintliga väggen eller ytan man ska ljudisolera. Reglarna bör vara så djupa så dom går ut minst 5cm från SilentDirect Neo eller SilentDirect Egg beroende på vilken ljudisolerande produkt man använt. Du kommer då få en luftspalt på cirka 5cm mellan ljudisoleringen och nya väggen (siffra 5). Efter reglarna är monterade så sätter du sedan upp SilentDirect Egg eller Neo mellan reglarna. Vårt tips är att montera minst 2st skivor som ska utgöra nya väggen eller ytan, först 1 skiva OSB och efter detta en skiva gips. Det blir enklare att skruva i en OSB skiva samt att det är bra ur ljudisolerings synpunkt när man arbetar med flera olika material, det kommer bli lite tystare helt enkelt.​ Anledningen till att man inte vill att reglarna ska vidröra befintliga väggen eller ytan är att då kommer reglarna och befintliga väggen överföra vibrationer till varandra och detta leder till sämre ljudisolering. Genom att ha förhindrat detta kommer detta betyda mycket mindre påverkar av ljudets vibrationer = Mycket bättre ljudisolering!

Tips 1:
Ett tips är att innan man monterar OSB/Gipsskivan så sätter man SilentDirect Seal tätningslist även på framsidan av varje regel för att ytterligare minska vibrationerna från nya väggen att leda till den befintliga gamla väggen.

Tips 2:
Ett tips är att innan man monterar OSB/Gipsskivan så fyller man luftspalten med något ljudabsorberande material, t. ex. glasullsprodukt eller Stenull, inte cellplast då denna inte absorberar. Man kan faktiskt även lägga in en eller flera begagnade madrasser, för det enda dessa ska göra är att absorbera upp ljudet som kommer in i luftspalten. Så länge det är ett bra ljudabsorberande material kan man i stort sätt använda vad som.

Steg 4

Nu när nya väggen är uppe är det dags att se till att täta extra runt hela den nya väggen. Lämpligt är använda någon form av tätningsmedel eller tätningsmassa som det även kan heta. Montagelim funkar även, dom flesta montagelim brukar vara både för limning och tätning.

Klart! Njut av tystnaden!

Alternativ 2

Ljudisolering av vägg utan reglar. Har du inte möjlighet att bygga med reglar som skapar en luftspalt så är detta ett alternativ.

1. Befintlig vägg/yta
2. SilentDirect Polaric dämpmatta eller SilentDirect MLV
3. SilentDirect Neo 
4. Ny vägg

Steg 1

Du monterar först SilentDirect Polaric dämpmatta (siffra 2) över hela den befintliga väggen eller ytan som ska ljudisoleras. Viktigt är att man tätar alla skarvar med något lämpligt material som till exempel tätningsmassa så skarvarna blir helt täta. Vi rekommenderar att man tätar alla skarvar med vår SilentDirect Seal tätningslist, lämplig bredd brukar vara 25-50mm och 2mm tjock.

Det är otroligt viktigt att man låter SilentDirect Polaric gå ut mot tak, sidoväggarna och golv runt om med cirka 2-3cm för att inte riskera att det blir otätt på övriga ytor runt om ytan man ska täta och ljudisolera. SilentDirect Polaric dämpmatta är väldigt flexibel i sin form. Mattan är väldigt tung så man kommer behöva fästa denna genom att använda sig av en vanlig häftpistol, skruv, vanligt montagelim eller liknande, då kommer den sitta bra på ytan man ska täta och ljudisolera.

Steg 2

Efter detta täcker man hela väggen med SilentDirect Neo (siffra 3) ovanpå SilentDirect Polaric. Tjockleken på SilentDirect Neo bestämmer du själv utifrån hur mycket djup du har möjlighet att bygga ut väggen med, vi rekommendera så tjock som det bara går.

Steg 3

Nu är det dags att monterar upp nya väggen (siffra 4). Nya väggen behövs skruvas genom allt material och in i den befintliga väggen eller ytan ni håller på att ljudisolera. Vårt tips är att montera minst 2st skivor som ska utgöra nya väggen eller ytan, först 1 skiva OSB och efter detta en skiva Gips. Det blir enklare att skruva i en OSB skiva samt att det är bra ur ljudisolerings synpunkt när man arbetar med flera olika material, det kommer bli lite tystare helt enkelt.

Anledningen till att man inte vill att nya väggen ska vidröra befintliga väggen eller ytan är att då kommer nya väggen och befintliga väggen överföra vibrationer till varandra och detta leder till sämre ljudisolering. Genom att ha förhindrat detta kommer detta betyda mycket mindre påverkar av ljudets vibrationer = Mycket bättre ljudisolering!

Steg 4

Nu när nya väggen är uppe är det dags att se till att täta extra runt hela den nya väggen. Lämpligt är använda någon form av tätningsmedel eller tätningsmassa som det även kan heta. Montagelim funkar även, dom flesta montagelim brukar vara både för limning och tätning.

Klart! Njut av tystnaden!

Alternativ 3

Budgetalternativ

1. Befintlig vägg/yta
2. SilentDirect Polaric dämpmatta eller SilentDirect MLV
3. SilentDirect Seal
4. Ny vägg

Steg 1

Du monterar först SilentDirect Polaric dämpmatta (siffra 2) över hela den befintliga väggen eller ytan som ska ljudisoleras. Viktigt är att man tätar alla skarvar med något lämpligt material som till exempel tätningsmassa så skarvarna blir helt täta. Vi rekommenderar att man tätar alla skarvar med vår SilentDirect Seal tätningslist, lämplig bredd brukar vara 25-50mm och 2mm tjock.

Det är otroligt viktigt att man låter SilentDirect Polaric gå ut mot tak, sidoväggarna och golv runt om med cirka 2-3cm för att inte riskera att det blir otätt på övriga ytor runt om ytan man ska täta och ljudisolera. SilentDirect Polaric dämpmatta är väldigt flexibel i sin form. Mattan är väldigt tung så man kommer behöva fästa denna genom att använda sig av en vanlig häftpistol, skruv, vanligt montagelim eller liknande, då kommer den sitta bra på ytan man ska täta och ljudisolera.

Steg 2

Efter detta sätter man fast SilentDirect Seal (siffra 3) ovanpå SilentDirect Polaric hela vägen nerifrån och upp till takets början. Man väljer själv, men vi rekommenderar att man högst har cirka 20-30cm mellan varje remsa tätningslist på väggen. Vi rekommenderar att man kör med 50mm bred och 4mm tjock SilentDirect Seal. Detta gör man för att nya väggen som ska monteras i steg 3 inte ska vidröra den befintliga väggen eller ytan man ska ljudisolera.

Steg 3

Nu är det dags att monterar upp nya väggen (siffra 4). Nya väggen behövs skruvas genom allt material och in i den befintliga väggen eller ytan ni håller på att ljudisolera. Vårt tips är att montera minst 2st skivor som ska utgöra nya väggen eller ytan, först 1 skiva OSB och efter detta en skiva gips. Det blir enklare att skruva i en OSB skiva samt att det är bra ur ljudisolerings synpunkt när man arbetar med flera olika material, det kommer bli lite tystare helt enkelt.

Anledningen till att man inte vill att nya väggen ska vidröra befintliga väggen eller ytan är att då kommer nya väggen och befintliga väggen överföra vibrationer till varandra och detta leder till sämre ljudisolering. Genom att ha förhindrat detta kommer detta betyda mycket mindre påverkar av ljudets vibrationer = Mycket bättre ljudisolering!

Steg 4

Nu när nya väggen är uppe är det dags att se till att täta extra runt hela den nya väggen. Lämpligt är använda någon form av tätningsmedel eller tätningsmassa som det även kan heta. Montagelim funkar även, dom flesta montagelim brukar vara både för limning och tätning.

Klart! Njut av tystnaden!

Produkter som är bra för att ljudisolera och ljuddämpa en vägg

SilentDirect Polaric dämpmatta
SilentDirect Polaric är en dämpmatta som är tillverkad i butylmix och aluminium, denna dämpmatta är tung. Vi rekommenderar alltid att man först monterar SilentDirect Polaric dämpmatta på en yta man vill täta eller vibrationsdämpa, desto mer tätt ett material är desto mer ljuddämpat blir det.

SilentDirect Egg
SilentDirect Egg är vår bästa ljudabsorbent för ljuddämpning och ljudabsorbering. Denna enastående ljudabsorbent är konstruerad med omsorgsfullt utvalt NBR-gummi (nitrilgummi), ett material känt för sina exceptionella ljudabsorberande egenskaper. Det som gör SilentDirect Egg till en bra ljudabsorbent är dock inte bara materialets kvalitet utan även dess unika form. Inspirerad av naturens elegans och effektivitet har äggformen valts med omsorg för att optimera ljudabsorptionen. Äggformen fungerar som en naturlig brytare av ljudvågor, vilket gör att de reflekteras och absorberas på ett effektivt sätt. Vi rekommenderar att dämpa med så tjock ljudabsorbent som möjligt.

SilentDirect Seal
SilentDirect Seal är en tätningslist som finns i flera tjocklekar och olika bredder. SilentDirect Seal är tillverkat av nitrilgummi (NBR). SilentDirect Seal är perfekt att använda om man vill täta mellan två ytor.

SilentDirect Neo
SilentDirect Neo är tillverkat i exakt samma material som SilentDirect Egg. Är man i behov av en platt form så är det SilentDirect Neo som gäller.

SilentDirect MLV
SilentDirect MLV är en ljudisolerande, vibrationsdämpande och tätande produkt. Mass loaded vinyl (MLV) är perfekt att ljudisolera och täta större ytor med.

Rekommenderade produkter

*Fri frakt

Fri frakt till ombud

5 års garanti

5 års produktgaranti

Snabb leverans

Skickar oftast samma dag