Hur ljuddämpar och ljudisolerar man dörrar?

Att ljuddämpa och täta en dörr eller dörrar, inklusive dörrkarm och tröskel kan göra stor skillnad när det gäller att minska ljudgenomträngning mellan rum eller mellan inomhus- och utomhusmiljöer.

Sammanfattningsvis kan ljuddämpning och tätning av en dörr, inklusive karm och tröskel, ge en mängd fördelar som sträcker sig från ljudisolering och ökad koncentration till energieffektivitet och säkerhet.

Här är några fördelar med att ljuddämpa och täta dörrar och dörrkarm

Inomhus tystnad
En väsentlig fördel med att ljuddämpa en dörr är att minska överföringen av ljud mellan rum. Detta är särskilt viktigt i bostäder och arbetslokaler där avskildhet och konfidentialitet är önskvärt.

Arbetsmiljö och Koncentration
Förbättrar arbetsmiljön Ljuddämpning av dörrar bidrar till en lugnare arbetsmiljö. Detta kan förbättra koncentrationen och produktiviteten, särskilt i kontorsmiljöer eller studieområden.

Minskar energiförluster
Täta dörrar och karmar bidrar till att minska värmeförluster och förbättra energieffektiviteten i byggnader. Det kan hjälpa till att hålla temperaturen stabil och minska energikostnaderna.

Skydd mot Yttre Element
En tät dörr förhindrar att oönskad luft och fukt tränger in i byggnaden. Detta kan vara särskilt viktigt för att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö och för att skydda material och möbler från fukt.

Minskar drag
En tät dörr och tätning av karm och tröskel minimerar möjligheten för drag och kalla luftflöden, vilket ökar komforten i rummet.

Minskar buller från yttre källor
En ljudisolerad dörr, speciellt när den är kombinerad med tätning av karm och tröskel, kan minska buller från trafik, grannar eller andra externa källor.

Minskar slitage
Genom att minska vibrationer och friktion kan en tät dörr bidra till att förlänga dörrens livslängd och minska behovet av underhåll.

Ljudisolering, ljuddämpning och tätning av insidan i dörr


Alternativ 1

Det bästa sättet enligt oss att ljudisolera insidan av en dörr

Kontrollera dörren

Kontrollera först dörren så du har en ihålig dörr och inte en som är gjord av massivt trä. Fast är man besviken på att ljud kommer ut från dörren så är risken stor att det är en ihålig dörr vilket gör att den går att ljuddämpa bättre.

1. Montera bort handtag, lås etc.
2. Rengör dörren
3. Plocka bort en sida av dörren
4. Plocka bort fyllnaden som sitter inuti dörren
5. Rengör insidan
6. Förstärk insidan av dörren om det behövs och utrymme finns
7. Montera SilentDirect Polaric dämpmatta på hela insidan av dörren inkl skivan som är bortplockad
8. Montera antingen SilentDirect Egg eller SilentDirect Neo ovanpå SilentDirect Polaric
9. Montera tillbaka träskivan på dörren
10. Montera tillbaka handtag, lås etc
11. Eventuellt slipa och måla om dörren

Steg 1

Montera ner dörren och plocka bort handtag, lås etc. Plocka bort en sida av dörren, vi rekommenderar att man plockar bort den sida som sitter på utsidan av rummet som dörren ska vara till. Detta för att vår erfarenhet är att det är oftast ljudet i ett rum man vill dämpa ner och inte tvärtom. Men är det tvärtom så kan ni plocka ner den andra skivan. Plocka sedan bort fyllnaden som finns på insidan av dörren, det brukar vara Honeycomb (well/papper) eller cellplast, såsom polyuretanskum eller polyisocyanurat, används ibland för att fylla ut hela dörrens kärna.

Steg 2

Du monterar först SilentDirect Polaric dämpmatta över hela insidan av dörren, tänk på att inte täcka hål för handtag, lås etc. Viktigt är att man tätar alla skarvar med något lämpligt material som till exempel tätningsmassa så skarvarna blir helt täta. Vi rekommenderar att man tätar alla skarvar med vår SilentDirect Seal tätningslist, lämplig bredd brukar vara 25-50mm och 2mm tjock.

Det är otroligt viktigt att man låter SilentDirect Polaric gå ut över dörrens "ram"med cirka 2-3cm för att inte riskera att det blir otätt mellan dörrens framsida/baksida och dörrens ram. SilentDirect Polaric dämpmatta är väldigt flexibel i sin form. Mattan är väldigt tung så man kommer behöva fästa denna genom att använda sig av en vanlig häftpistol, skruv, vanligt montagelim eller liknande, då kommer den sitta bra på ytan man ska täta och ljudisolera.

Steg 3

Efter detta monterar du antingen SilentDirect Neo i lämplig tjocklek. Normalt vill man inte att dörren ska bli för djup med denna utbyggnad så vi brukar rekommendera SilentDirect Neo 7mm.

Steg 4

Efter detta ska du montera tillbaka skivan du plockat bort från dörren, glöm inte att dämpa denna med SilentDirect Polaric. Denna kommer inte kunna täcka hela skivan för då ändras det totala djupet på dörren. Så vi rekommenderar att man låter den gå så långt ut på skivan som det går utan att den tar emot dörrens ram. För att få denna sidan av dörren tät så rekommenderar vi att du sätter tätningsmassa eller monteringslim som är både för limning och tätning innan du fäster tillbaka skivan på dörren.

Steg 5

Montera tillbaka handtag, lås etc. Eventuellt kanske du vill slipa och måla om dörren.

Klart! Njut av tystnaden!

Ljudisolering, ljuddämpning och tätning av utsidan av en dörr


Alternativ 2

Ljuddämpa ena sidan av dörren

1. Montera bort handtag, lås etc.
2. Rengör dörren
3. Montera SilentDirect Polaric dämpmatta på den sidan av dörren inte går emot dörrkarmen.
4. Montera SilentDirect Neo ovanpå SilentDirect Polaric
5. Såga till en ny skiva som passar över ljuddämpningen du monterat.
6. Montera tillbaka handtag, lås etc
7. Eventuellt slipa och måla om dörren

Steg 1

Se även steg 3 innan du börjar. Du monterar först SilentDirect Polaric dämpmatta över hela den ena sidan av dörren (som inte går emot dörrkarmen), tänk på att inte täcka hål för handtag, lås etc. Viktigt är att man tätar alla skarvar med något lämpligt material som till exempel tätningsmassa så skarvarna blir helt täta.

Steg 2

Efter detta monterar du antingen SilentDirect Neo eller SilentDirect Egg i lämplig tjocklek. Normalt är en dörr 35-40mm tjock så vi brukar rekommendera 15mm eller 25mm av SilentDirect Neo eller SilentDirect Egg. Det kommer bli en liten luftspalt inuti dörren och detta är bara bra för ljuddämpningen.

Steg 3

Efter detta måste du såga till en ny skiva som passar över ljuddämpningen du monterat. Man kan även i steg 1 bygga en ram runt dörrens ena sida och montera ljudisoleringen innanför denna ram för då blir det snyggare när den nya skivan ska monteras. I den nya skivan behövs det även tas upp nya hål för handtag, lås etc.

Steg 4

Montera tillbaka handtag, lås etc. Observera att dessa eventuellt behövs förlängas eller bytas ut. Eventuellt kanske du vill slipa och måla om dörren.

Klart! Njut av tystnaden!

Tätning av dörrkarm och tröskel

Vikten av täthet är A & O när man vill ljudisolera.

För att uppnå god ljudisolering är det viktigt att minimera eller eliminera otäta ytor och se till att rummet är väl förseglat.Du kan läsa mer om Vikten av täthet är A & O när man vill ljudisolera.

Hur tätar jag bäst en dörrkarm och tröskel?

Täta mellan dörrkarm och vägg

1. Med drevremsa
Innebär att man fyller utrymmet på 10-15 mm mellan karm och vägg med en lagom löst packad remsa av mineralull. Inifrån tätar man sedan med en så kallad bottningslist för bästa ljuddämpning, och därefter ångspärrtejp eller fogmassa för att skapa en fukt-/diffusionsspärr in mot rummet.

2. Med svällband
Expanderande fogband, även känt som svällband, är en typ av tätning som används för att fylla utrymmet mellan två angränsande ytor, såsom mellan en fönster- eller dörrkarm och den omgivande väggen. Dessa band är konstruerade för att svälla eller expandera när de kommer i kontakt med fuktighet, vilket hjälper till att skapa en tät och ljudisoleringseffektiv försegling.

Material och konstruktion
Expanderande fogband är vanligtvis tillverkade av material som polyuretan eller silikon, och de är konstruerade för att vara komprimerade när de installeras.

Svällning vid kontakt med fukt
När de utsätts för fukt, såsom luftfuktighet eller regn, har expanderande fogband egenskapen att svälla. Detta gör att de expanderar och fyller utrymmet mellan karmen och den omgivande ytan.

Skapar en tät försegling
Genom att svälla skapar dessa band en tät försegling som hjälper till att förhindra läckage av luft och vatten. Detta kan bidra till att minska ljudöverföring och förbättra energieffektiviteten i byggnaden.

Användning för både fönster- och dörrkarmar
Expanderande fogband kan användas för både fönster- och dörrkarmar. Deras mångsidighet gör dem lämpliga för olika typer av konstruktioner och applikationer.

Skydd mot väder och temperaturvariationer
Dessa band är också användbara för att skydda mot väderförhållanden och temperaturvariationer. De kan förhindra att fukt och kall luft tränger in och bidrar således till att skapa en mer bekväm inomhusmiljö.

När de installeras korrekt kan expanderande fogband vara effektiva för att förbättra både ljudisolering och energieffektivitet i en byggnad. Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar och se till att bandet är korrekt dimensionerat och installerat för att uppnå bästa resultat.

3. Med fogskum
Fogskum är smart, snabbt och effektivt. Har du satt en ny dörrkarm i väggen kan ingenting isolera lika snabbt mellan vägg och karm som byggskum. Du sprutar in massan i fogen, och den sväller upp och fyller ut med effektivt, isolerande skum.

I ytterväggen ska du ha lite bättre kontroll på skummet för att använda det runt om en dörr, då du måste ha plats för att täta fogen på bägge sidor. Men det är fortfarande snabbt och effektivt, även om det inte kan ersätta skruvarna. Skummet är dessutom smidigt när du behöver täta några sprickor i sockeln inifrån

Oavsett metod rekommenderar vi att man monterar SilentDirect Seal mellan dörrkarm och vägg innan man monterar fast foder. SilentDirect Seal finns i flera bredder och tjocklekar.

Täta under tröskel

Vi rekommenderar att man antingen använder tätningsmassa eller monteringslim som även tätar. Man kan även använda vår tätningslist SilentDirect Seal under tröskeln, denna finns i olika bredder och tjocklekar.

Tätningslist mellan dörr och dörrkarm

SilentDirect Seal tätningslist
För att få det tätt mellan dörr och dörrkarm måste du montera en bra tätningslist.

Vi rekommenderar vår egna tätningslist som heter SilentDirect Seal, denna finns i flera bredder och tjocklekar och har en mycket starkt dubbelhäftande tejp på baksidan för enkel montering.

Andra tips för att dämpa ner ljudet som kommer från en dörr

Rumsavdelare i tyg
Sätt upp en rumsavdelare i tyg framför dörren. Detta är ett enkelt sätt att dämpa ner ljudet från andra sidan en dörr. Man skruvar fast en gardinstång ovanför dörren och sätter rumsavdelaren i tyg på stången så är det enkelt att dra undan och för rumsavdelaren.

Installera dubbeldörrsystem
Om möjligt, överväg att installera en dubbel dörr. En luftspalt mellan de två dörrarna fungerar som en effektiv barriär mot ljud. Viktigt är att se till att det är ljudabsorberat mellan dörrarna, då kommer mycket av ljudet som uppstår i luftfickan att absorberas upp. Vi rekommenderar SilentDirect Egg som ljudabsorbent.

Byt ut dörren
Om din nuvarande dörr inte ger tillräcklig ljudisolering och du har möjlighet, överväg att byta ut den mot en massiv dörr med en kärna av ljudisolerande material.

Matta eller tjockare golvbeläggning
Om dörren leder till ett rum med hårda golv, överväg att lägga till en tjock matta eller annan ljudabsorberande golvbeläggning för att minska ljudreflektioner.

Specialiserade dörrar
Det finns specialiserade ljudisolerande dörrar tillgängliga på marknaden som är utformade för att minimera ljudgenomträngning. Dessa dörrar är konstruerade med ljudabsorberande material och har förbättrade tätningssystem.

Att kombinera flera av dessa metoder kan vara mest effektivt för att uppnå bästa möjliga ljudisolering för en dörr. Valet av metod beror på budget, tillgängliga resurser och graden av ljudisolering som krävs för den specifika miljön eller rummet.

Produkter som är bra för att ljuddämpa en dörr, dörrkarm och tröskel

SilentDirect Polaric dämpmatta
SilentDirect Polaric är en dämpmatta som är tillverkad i butylmix och aluminium, denna dämpmatta är tung. Vi rekommenderar alltid att man först monterar SilentDirect Polaric dämpmatta på en yta man vill täta eller vibrationsdämpa, desto mer tätt ett material är desto mer ljuddämpat blir det.

SilentDirect MLV
SilentDirect MLV är en tung ljudisolerande, vibrationsdämpande och tätande gummimatta. Mass loaded vinyl (MLV) är perfekt att ljudisolera och täta vägg, golv, tak, olika sorters maskiner, rör, fordon, podie, lådor, staket eller andra ytor med.

SilentDirect Egg
SilentDirect Egg är vår bästa ljudabsorbent för ljuddämpning och ljudabsorbering. Denna enastående ljudabsorbent är konstruerad med omsorgsfullt utvalt NBR-gummi (nitrilgummi), ett material känt för sina exceptionella ljudabsorberande egenskaper. Det som gör SilentDirect Egg till en bra ljudabsorbent är dock inte bara materialets kvalitet utan även dess unika form. Inspirerad av naturens elegans och effektivitet har äggformen valts med omsorg för att optimera ljudabsorptionen. Äggformen fungerar som en naturlig brytare av ljudvågor, vilket gör att de reflekteras och absorberas på ett effektivt sätt. Vi rekommenderar att dämpa med så tjock ljudabsorbent som möjligt.

SilentDirect Seal
SilentDirect Seal är en tätningslist som finns i flera tjocklekar och olika bredder. SilentDirect Seal är tillverkat av nitrilgummi (NBR). SilentDirect Seal är perfekt att använda om man vill täta mellan två ytor.

SilentDirect seal door
SilentDirect seal door är designad för att passa dörrar upp till 55mm tjocklek och där tröskel saknas. Passar utöver innerdörrar även perfekt för enkla eller dubbla ståldörrar som finns på lager, källare eller andra lokaler.

SilentDirect Neo
SilentDirect Neo är tillverkat i exakt samma material som SilentDirect Egg. Är man i behov av en platt form så är det SilentDirect Neo som gäller.

Rekommenderade produkter

*Fri frakt

Fri frakt till ombud

5 års garanti

5 års produktgaranti

Snabb leverans

Skickar oftast samma dag