Ljudisolering och ljuddämpning av maskiner

Att ljuddämpa maskiner, såsom motorer, kompressorer, pumpar, eller likande utrustning kan ljudabsorberande åtgärder minska ljudnivån avsevärt. Ljuddämpning av en maskin kan erbjuda flera fördelar, både för människor som arbetar i närheten och för själva maskinen.

Sammanfattningsvis kan ljuddämpning av maskiner erbjuda fördelar för både arbetsmiljön och själva maskinen, inklusive förbättrad hälsa och säkerhet, överensstämmelse med regler, förlängd livslängd på maskinkomponenter, ökad energieffektivitet och förbättrad produktivitet

Här är några fördelar med att ljuddämpa olika sorters maskiner

Arbetsmiljö och hälsa
Minskar hörselskador: Ljudnivån från maskiner kan vara skadligt för hörseln. Genom att minska ljudnivån kan man minska risken för hörselskador hos de som arbetar i närheten av maskinen.

Förbättrar arbetsmiljön
En tystare arbetsmiljö kan förbättra trivseln och produktiviteten för de som arbetar runt maskinen.

Regulatoriska krav och överensstämmelse
Många arbetsmiljöregler och standarder reglerar ljudnivåerna på arbetsplatser. Genom att ljuddämpa maskiner kan man säkerställa överensstämmelse med dessa regler och undvika potentiella juridiska och regulatoriska problem.

Minskar slitaget på komponenter
Vibrationer och ljud kan påverka maskinkomponenternas livslängd. Genom att minska ljudet minskar man också vibrationerna, vilket kan förlänga maskinens livslängd och minska behovet av underhåll.

Energiförbrukning och effektivitet
Ljudisolering kan också minska energiförbrukningen hos vissa maskiner. Om maskinen arbetar mer effektivt och med mindre intern friktion, kan energieffektiviteten förbättras.

Ökad produktivitet
En tystare arbetsmiljö kan öka koncentrationen och fokuset hos de som arbetar runt maskinen, vilket kan leda till ökad produktivitet.

Minskar bullerstörning
Ljuddämpning minskar maskinens påverkan på omgivningen. Detta kan vara särskilt viktigt i områden där närheten till bostäder eller andra arbetsplatser kräver begränsning av bullernivåer.

Placera ljudabsorberande material nära ljudkällan

Hur ljuddämpar man maskiner med ljudabsorbenter?
Hur ljuddämpar man maskiner med ljudabsorbenter?
Hur ljuddämpar man maskiner med ljudabsorbenter?

Fästa ljudabsorberande material, såsom akustiska paneler eller ljudabsorberande skum, direkt på ytor nära ljudkällan. Detta kan inkludera motorhuvar, kompressorhus eller andra ytor där ljudet genereras. Materialet kommer att absorbera ljudvågorna och förhindra att de reflekteras och sprids. Vi rekommenderar vår bästa ljudabsorbent för detta och den heter SilentDirect Egg.

Använd ljudabsorberande höljen

Om det är möjligt, överväg att använda ljudabsorberande höljen eller kåpor som täcker maskinen. Dessa höljen kan tillverkas av ljudabsorberande material och hjälper till att innesluta ljudet, förhindra dess spridning och minska reflektioner. Oavsett om höljen eller kåporna är tillverkat i plåt eller annat material rekommenderar vi först att man grundar med vår dämpmatta som heter SilentDirect Polaric. SilentDirect Polaric kommer att dämpa ner egenfrekvensen i materialet, på svenska betyder detta helt enkelt att dämpmattan "dödar" materialet. Dämpmattan minskar även vibrationer samt tätar materialet man sätter vår dämpmatta på. Sen ovanpå SilentDirect Polaric rekommenderar vi att man monterar SilentDirect Egg. SilentDirect Polaric och SilentDirect Egg är en riktigt bra kombination.

Ljuddämpa maskinen

Använd ljudisoleringsmaterial runt maskinen för att minska överföringen av ljudvibrationer till omgivande strukturer. Isolera vibrationer med hjälp av gummikuddar eller andra ljudabsorberande material under maskinen. 

Tips är att bygga ett ljudisolerande och vibrationsdämpande podie under maskinen om det går. Antingen bygger man under hela maskinen eller bara där fötterna står mot golvytan. Vi har en bra artikel om hur du bygger ett ljudisolerande och vibrationsminskande podie.

Ljudabsorbenter på omgivande ytor

Ljudabsorbenter på närliggande ytor
Fäst ljudabsorberande material på omgivande väggar och tak för att minska reflektionen av ljudet. Detta är särskilt viktigt om maskinen är placerad i en innesluten eller trångt utrymme där reflektioner kan förvärra ljudproblemet. Du hittar bra ljudabsorbenter för väggar här och ljudabsorbenter för tak här.

Bygg avskärmningar och ljudbarriärer
Bygg fysiska avskärmningar eller ljudbarriärer runt maskinen för att blockera ljudet. Dessa kan tillverkas av material som högdensitetsfiberplattor eller annat ljudisolerande material. På insidan av dessa avskärmningar rekommenderar vi att man sätter SilentDirect Egg.

Kombinera olika metoder
Ofta kräver effektiv ljuddämpning en kombination av olika metoder. Använd en holistisk strategi som inkluderar flera ljudabsorberande åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat.

Innan du genomför några åtgärder är det viktigt att analysera ljudkällan och förstå dess specifika egenskaper.

Produkter som är bra för att ljuddämpa maskiner

SilentDirect Polaric dämpmatta
SilentDirect Polaric är en dämpmatta som är tillverkad i butylmix och aluminium, denna dämpmatta är tung. Vi rekommenderar alltid att man grundar med SilentDirect Polaric dämpmatta på en yta man vill täta, desto mer tätt ett material är desto mer ljuddämpat blir det.

SilentDirect MLV
SilentDirect MLV är en tung ljudisolerande, vibrationsdämpande och tätande gummimatta. Mass loaded vinyl (MLV) är perfekt att ljudisolera och täta vägg, golv, tak, olika sorters maskiner, rör, fordon, podie, lådor, staket eller andra ytor med.

Vibrationsdämpande plattor - Dampio
SilentDirect vibrationsdämpande plattor - Dampio är avsett för vibrationsisolering av högfrekventa vibrationer från maskiner såsom pelarborrmaskiner, kompressorer, fläktaggregat, tvättmaskiner och många fler. Den unika designen och materialvalet gör Dampio till en idealisk lösning för att minimera oönskade vibrationer och ljud, vilket skapar en mer behaglig och produktiv arbetsmiljö.

SilentDirect Egg
SilentDirect Egg är vår bästa ljudabsorbent för ljuddämpning av maskiner. Denna enastående ljudabsorbent är konstruerad med omsorgsfullt utvalt NBR-gummi (nitrilgummi), ett material känt för sina exceptionella ljudabsorberande egenskaper. Det som gör SilentDirect Egg till en bra ljudabsorbent är dock inte bara materialets kvalitet utan även dess unika form. Inspirerad av naturens elegans och effektivitet har äggformen valts med omsorg för att optimera ljudabsorptionen. Äggformen fungerar som en naturlig brytare av ljudvågor, vilket gör att de reflekteras och absorberas på ett effektivt sätt. Vi rekommenderar att dämpa med så tjock som möjligt, helst minst 35mm och ännu hellre 50mm tjocklek.

SilentDirect Seal
SilentDirect Seal är en tätningslist som finns i flera tjocklekar och olika bredder. SilentDirect Seal är tillverkat av nitrilgummi (NBR). SilentDirect Seal är perfekt att använda om man vill täta mellan två ytor, exempelvis en lucka till maskinen.

SilentDirect Neo
SilentDirect Neo är tillverkat i exakt samma material som SilentDirect Egg. Skillnaden är att Neo är platt. När det gäller att ljuddämpa maskiner och högre frekvenser är vår erfarenhet att SilentDirect Egg är ett bättre val om man har möjlighet att ha en eggformad yta. Är man i behov av en platt yta som tex under maskiner eller liknande så är det SilentDirect Neo som gäller.

Rekommenderade produkter

*Fri frakt

Fri frakt till ombud

5 års garanti

5 års produktgaranti

Snabb leverans

Skickar oftast samma dag