Hur ljuddämpar man ett rum med ljudabsorbenter?

Det finns flera olika sätt att ljudabsorbera ett rum på. Längre ner på sidan hittar du några metoder som kan användas för att ljudabsorbera rummets alla ytor med ljudabsorbenter.

Kom ihåg att den specifika lösningen du väljer beror på flera faktorer, som din budget, rummets storlek, och vilken typ av ljud du försöker minska. Dessutom kan effektiviteten av olika ljudabsorberande material variera beroende på ljudets frekvens, så du kan behöva en kombination av olika lösningar för bästa resultat.

Här är några fördelar med att sätta upp ljudabsorbenter på väggar

Ljudreduktion

Ljudabsorbenter minskar efterklangen och dämpar ljudnivån i ett rum. Detta är särskilt användbart i miljöer där det finns mycket bakgrundsljud eller där konversationer och arbete behöver utföras i lugn och ro.

Bättre arbetsmiljö

Minskat ljud och mindre efterklang skapar en mer behaglig arbetsmiljö. Detta kan bidra till att minska stress och förbättra koncentrationen för personer som arbetar eller studerar i rummet.

Förbättrad ljudkvalitet

Ljudabsorbenter kan förbättra ljudkvaliteten genom att minska oönskade eko och förvrängningar. Detta är särskilt viktigt i rum där musik eller tal behöver återges tydligt, som i konferensrum, mötesrum eller auditorier.

Ökad sekretess

Genom att minska ljudöverföring mellan rum kan ljudabsorbenter bidra till att skapa en mer privat och konfidentiell arbetsmiljö. Detta är särskilt relevant i kontorslandskap där flera personer delar samma utrymme.

Minskat buller

Om rummet används för aktiviteter som genererar mycket ljud, som telefonmöten eller maskinell verksamhet, kan ljudabsorbenter bidra till att minimera bullret och skapa en mer produktiv arbetsmiljö.

Energi- och kostnadseffektivitet

Genom att minska efterklangen och förbättra ljudmiljön kan det bli mindre nödvändigt att höja ljudnivån för att överrösta bakgrundsljud. Detta kan leda till energibesparingar och lägre kostnader för ljudisolering eller ljudbehandling på längre sikt.

Estetisk förbättring

Ljudabsorbenter kan också användas som designdetaljer för att förbättra estetiken i ett rum. De finns i olika former, färger och material, vilket ger möjlighet att anpassa dem efter rummets inredning.

Hur många ljudabsorbenter behöver du?

Med vårt kostnadsfria kalkyleringsprogram för ljudabsorbering kan du enkelt och snabbt beräkna hur många ljudabsorbenter som behövs för att effektivt minska eko och störande ljud i olika miljöer, såsom kontor, rum eller lokaler.

Ljudabsorbera tak

Att ljuddämpa ett rum genom att installera ljudabsorbenter i taket är en mycket effektiv metod för att förbättra akustiken. Taket utgör en stor yta och har stor potential att påverka ljudmiljön i rummet.

Eftersom taket är en av de största ytorna i ett rum, har ljudabsorbenter här stor potential att minska efterklang och buller. Ett välabsorberat tak kan dramatiskt förbättra ljudmiljön genom att fånga upp och dämpa ljudvågor som annars skulle reflektera runt i rummet.

Takmonterade ljudabsorbenter kan installeras på olika sätt för att passa rummets behov och din budget. Från heltäckande ljudabsorberande innertak till delvis täckning med hängande paneler, finns det många alternativ.

Det mest effektiva sättet att ljudabsorbera ett tak är att installera ett heltäckande ljudabsorberande innertak. Detta innebär att hela takytan täcks med ljudabsorberande material, vilket ger maximal ljuddämpning. Denna metod är idealisk för nya byggnader eller vid större renoveringar där man har möjlighet att investera i omfattande akustiska förbättringar.

Om ett heltäckande innertak inte är möjligt på grund av budget eller andra begränsningar, kan man uppnå goda resultat genom att täcka 20-30% av takytan med ljudabsorberande material.

Detta kan göras på flera sätt:

En flexibel och effektiv metod är att använda ljudabsorbenter som hängs upp i byglar. Dessa absorbenter kan enkelt placeras över delar av taket, och de är särskilt användbara för att täcka specifika problemområden. Fördelen med byglar är att de tillåter justeringar och kan placeras framför kablar eller andra hinder utan att kräva permanenta förändringar i taket.

Placera ljudabsorbenter där de mest behövs, som ovanför ljudkällor (t.ex. sittplatser, arbetsområden, eller TV ) eller i delar av taket där ljudreflektioner är som mest störande. Genom att strategiskt placera absorbenter kan man maximera deras effektivitet även om hela taket inte är täckt.

Att ljudabsorbera taket i ett rum är en av de mest effektiva metoderna för att förbättra akustiken. Genom att använda ljudabsorbenter som täcker hela eller delar av takytan kan man dramatiskt minska efterklang och buller. Flexibla lösningar som hängande ljudabsorbenter med byglar gör det möjligt att anpassa installationen efter rummets specifika behov och begränsningar. Med rätt material och strategisk placering kan takabsorbenter integreras sömlöst i rummet och bidra till en tystare och mer behaglig ljudmiljö.

Ljudabsorbera vägg

Att ljuddämpa väggar med ljudabsorbenter är en effektiv metod för att förbättra akustiken i ett rum. Genom att strategiskt placera ljudabsorbenter på väggarna kan man minska ekon och förbättra ljudkvaliteten.

Börja med att montera ljudabsorbenter på minst två väggar om möjligt. Det är bäst att välja en lång vägg och en kort vägg, vilket skapar ett "L"-format mönster. Detta hjälper till att bryta upp ljudvågorna och minskar reflektionerna effektivt.

Montera inte ljudabsorbenter på väggar som är direkt mitt emot varandra, eftersom detta kan skapa en "studseffekt" där ljudet studsar mellan de två ytorna utan att absorberas effektivt.

Om den initiala installationen inte ger tillräcklig ljuddämpning, kan du successivt lägga till fler ljudabsorbenter. Utvärdera akustiken efter den första installationen och justera vid behov.

Använd akustiska ljudabsorbenter som är specifikt utformade för att absorbera ljud. Dessa ljudabsorbenter finns i olika storlekar, tjocklekar och material, vilket gör det möjligt att välja en design som passar rummets estetik.

Ett alternativ till traditionella ljudabsorbenter är att hänga tjocka tyger på väggarna. För bästa resultat, låt tyget hänga några centimeter ut från väggen. Detta skapar en luftspalt som förbättrar ljudabsorptionsförmågan.

Placera ljudabsorbenter på en höjd där de fångar upp ljudvågor som rör sig genom rummet. Vanligtvis är detta i ögonhöjd eller något högre beroende på möblernas placering.

Försök att placera absorbenterna på ett symmetriskt sätt för att skapa en visuell balans i rummet. Använd akustiska paneler som också är dekorativa för att integrera dem sömlöst i inredningen.

Om du använder tyg som ljudabsorbent, överväg att montera tyget på en ram eller ljudabsorptionstavla. Detta ger en strukturerad och estetiskt tilltalande installation.

Att ljuddämpa väggarna i ett rum med ljudabsorbenter är en effektiv metod för att förbättra akustiken. Genom att strategiskt placera absorbenter på en lång vägg och en kort vägg i ett "L"-mönster kan man bryta upp ljudvågorna och minska reflektionerna. Använd akustiska paneler, tjocka tyger eller andra ljudabsorberande material för bästa resultat. Var noga med att placera absorbenterna på rätt höjd och skapa en visuell balans i rummet. Komplettera installationen vid behov och överväg att använda modulära system eller bärbara skärmar för ytterligare flexibilitet.

Ljuddämpande gardiner

Att förbättra akustiken i ett rum kan ha en enorm inverkan på komfort och trivsel. En effektiv metod för att minska ljudreflektioner och eko är att använda ljuddämpande gardiner. Dessa gardiner är speciellt designade för att absorbera ljudvågor och förhindra dem från att studsa runt i rummet, vilket skapar en lugnare och mer behaglig miljö.

Ljuddämpande gardiner fungerar genom att minska mängden ljud som reflekteras från hårda ytor som väggar, golv och fönster. De är vanligtvis tillverkade av tjocka, täta material som sammet, ull eller specialbehandlade syntetfibrer. Ju tjockare och tyngre gardinerna är, desto bättre är deras ljudabsorberande egenskaper.

Tjocka och täta material kan absorbera mer ljud. Gardiner gjorda av sammet eller ull är särskilt effektiva eftersom de har en hög densitet och kan absorbera både höga och låga frekvenser.

Gardiner med flera lager av material kan ytterligare förbättra ljudabsorptionen. Vissa ljuddämpande gardiner har ett foder av ett annat ljudabsorberande material som ökar deras effektivitet.

För att maximera ljuddämpningen bör gardinerna täcka hela fönstret och gärna sträcka sig några centimeter över och vid sidan om fönsterkarmen. Detta förhindrar ljud från att läcka runt kanterna.

Placeringen av ljuddämpande gardiner spelar en stor roll för deras effektivitet. Förutom att hänga gardiner vid fönstren, kan du även överväga att använda dem för att täcka hela väggar eller hörn där ljud reflekteras mest. Detta kan ge en mer enhetlig ljuddämpning i hela rummet.

Att använda ett dubbelt lager gardiner – ett lager närmare fönstret och ett annat längre in i rummet – kan skapa en luftficka mellan lagren som ytterligare dämpar ljud.

Gardiner som når från tak till golv är mest effektiva. De täcker inte bara fönstret utan också en del av väggen, vilket minskar ljudreflektioner från både fönster och väggytor.

Förutom att förbättra akustiken, erbjuder ljuddämpande gardiner flera andra fördelar. Dessa gardiner kan också blockera buller från utsidan, vilket gör dem idealiska för rum som vetter mot trafikerade gator eller andra bullriga områden. Tjocka gardiner kan fungera som extra isolering, vilket kan hjälpa till att hålla rummet svalare på sommaren och varmare på vintern, vilket kan leda till energibesparingar. Ljuddämpande gardiner finns i en mängd olika färger och stilar, vilket gör det lätt att hitta något som passar inredningen i ditt hem. De kan också ge rummet en känsla av lyx och komfort.

Ljuddämpande gardiner är en enkel och effektiv lösning för att förbättra akustiken i ett rum. Genom att välja gardiner med rätt material och placera dem på ett strategiskt sätt kan du dramatiskt minska ljudreflektioner och skapa en mer harmonisk och bekväm miljö. Oavsett om du bor i en bullrig stadsmiljö eller bara vill förbättra ljudkvaliteten i ditt hem, kan ljuddämpande gardiner vara en värdefull investering.

Ljuddämpande rumsavdelare i tyg

Att skapa en tyst och behaglig miljö i hemmet eller på arbetsplatsen kan vara en utmaning, särskilt i öppna ytor eller rum med stora öppningar utan dörrar. En effektiv lösning är att använda ljudabsorberande rumsavdelare i tyg. Dessa avdelare är inte bara praktiska för att dela upp utrymmen, utan de bidrar också avsevärt till att förbättra akustiken.

Ljuddämpande rumsavdelare fungerar genom att absorbera ljudvågor och förhindra att de studsar runt i rummet. De är ofta tillverkade av tjocka, täta material som effektivt minskar ljudreflektioner och ekon.

Rumsavdelare i tyg är ofta tillverkade av specialdesignade material som är både ljudabsorberande och dekorativa. Material som sammet, tjock bomull eller akustiska paneltyger är vanliga val.

Vissa ljuddämpande rumsavdelare har flera lager av olika material för att maximera ljudabsorptionen. Detta kan inkludera ett yttre dekorativt lager och ett inre ljuddämpande lager.

För att vara mest effektiva bör rumsavdelarna vara tillräckligt stora för att täcka hela öppningar eller dela av större delar av ett rum. Ju större yta som täcks, desto bättre ljuddämpning.

Ljuddämpande rumsavdelare kan användas på flera olika sätt för att förbättra akustiken och skapa mer funktionella utrymmen. I stora, öppna ytor kan rumsavdelare användas för att skapa separata zoner, vilket inte bara förbättrar akustiken utan också skapar mer avskilda och användbara områden.

Om du har en öppning i en vägg som saknar dörr, kan en ljudabsorberande rumsavdelare fungera som en flexibel dörr som minskar ljudöverföringen mellan rummen. Att placera en rumsavdelare framför befintliga dörrar eller fönster kan förbättra ljudisoleringen genom att ytterligare reducera ljud som passerar genom dessa öppningar. Rumsavdelare i tyg är också perfekta för tillfälliga lösningar, till exempel när du behöver skapa en avskild arbetsplats i ett delat utrymme eller minska ljudnivån under specifika aktiviteter.

Se till att avdelarna hängs upp stabilt och tätt mot golvet för att förhindra ljudläckage under och över dem. Använd robusta stångsystem eller skenor för att säkerställa att de hänger rakt och stadigt. Placera rumsavdelarna där de kan blockera mest ljud, till exempel vid öppningar mellan rum eller nära ljudkällor som fönster och dörrar. Använd rumsavdelare som enkelt kan justeras eller flyttas vid behov. Detta ger flexibilitet att anpassa rummet efter olika aktiviteter och behov.

Förutom deras akustiska fördelar, erbjuder ljuddämpande rumsavdelare flera andra fördelar som estetisk förbättring, ökad integritet och minskad energikostnad.

Dessa avdelare finns i en mängd olika färger, mönster och stilar, vilket gör det lätt att hitta något som passar inredningen i ditt hem eller kontor. De kan också fungera som dekorativa inslag som tillför stil och elegans. Rumsavdelare ger ökad integritet genom att skapa visuella barriärer, vilket kan vara särskilt användbart i öppna kontorslandskap eller delade bostadsutrymmen. Liksom ljuddämpande gardiner, kan tjocka tygavdelare hjälpa till att förbättra isoleringen i ett rum, vilket kan leda till lägre energikostnader genom att behålla värmen på vintern och hålla rummet svalare på sommaren.

Ljuddämpande rumsavdelare i tyg är en praktisk och effektiv lösning för att förbättra akustiken i olika typer av utrymmen. Genom att absorbera ljudvågor och förhindra att de sprids, skapar dessa avdelare en tystare och mer behaglig miljö. Oavsett om du vill dela upp ett stort rum, täcka en öppning utan dörr eller helt enkelt minska ljudnivån i ditt hem eller kontor, är ljudabsorberande rumsavdelare ett utmärkt val.

Rumsavdelare & skärmväggar - Enkla att flytta

Rumsavdelare eller skärmväggar är praktiska lösningar för att förbättra akustiken och reducera volymen i ett rum. Dessa produkter är inte bara flexibla och enkla att flytta vid behov, utan de erbjuder också en effektiv metod för ljuddämpning.

När ljudvågor träffar en hård yta, som väggar eller tak, reflekteras de tillbaka in i rummet, vilket kan skapa ekon och förhöja ljudnivåerna. Rumsavdelare och skärmväggar fungerar som barriärer som absorberar och bryter upp dessa ljudvågor, vilket minskar reflektioner och därmed volymen i rummet. Detta leder till en mer behaglig ljudmiljö.

Effektiv ljuddämpning beror till stor del på materialet i rumsavdelaren eller skärmväggen. Material som är porösa och mjuka, såsom tygklädda skärmar, skum, och fibermaterial, är särskilt bra på att absorbera ljud. Dessa material fångar upp ljudvågorna och omvandlar dem till värmeenergi, vilket kraftigt minskar ljudnivån.

För att maximera ljuddämpningseffekten bör rumsavdelare och skärmväggar placeras strategiskt i rummet. Det är ofta effektivt att placera dem mellan arbetsstationer eller områden där ljudnivån tenderar att vara högre, som nära skrivbord, telefonstationer eller mötesutrymmen. Genom att skapa mindre, ljudisolerade zoner kan dessa skärmar bidra till att minska störande bakgrundsljud och skapa en lugnare arbetsmiljö.

En av de stora fördelarna med rumsavdelare och skärmväggar är deras flexibilitet. Eftersom de är lätta att flytta, kan de enkelt anpassas till förändrade behov och layoutändringar i rummet. Detta gör dem till en kostnadseffektiv lösning för både tillfälliga och permanenta behov av ljuddämpning.

Genom att använda rumsavdelare och skärmväggar kan man effektivt förbättra akustiken och minska ljudnivån i ett rum. De fungerar som ljudabsorberande barriärer, särskilt när de är tillverkade av lämpliga material och placerade strategiskt. Deras flexibilitet och enkelhet att flytta gör dem till en idealisk lösning för en rad olika miljöer, från kontor till hemmabruk. Med rätt val och placering kan rumsavdelare och skärmväggar bidra till en mer behaglig och produktiv ljudmiljö.

Ljudabsorbera rummet med en matta

En av de mest effektiva och samtidigt estetiskt tilltalande metoderna för att förbättra akustiken i ett rum är att använda golvmattor. Mattor fungerar som ljudabsorbenter, vilket bidrar till att minska efterklang och dämpa oönskade ljud.

När ljudvågor träffar hårda ytor som trägolv eller kakel, reflekteras de och bidrar till en högre ljudnivå och ekon i rummet. En matta fungerar genom att absorbera en del av dessa ljudvågor, vilket minskar reflektionen och därmed även volymen. Ju tjockare och mer texturerad mattan är, desto bättre absorberar den ljud.

Lurviga mattor med lång lugg, som till exempel ryamattor, är särskilt effektiva eftersom deras fibrer kan fånga och absorbera ljudvågor bättre än tunnare mattor. Dessa mattor är idealiska för vardagsrum, sovrum eller andra utrymmen där komfort och ljuddämpning är viktiga.

Att installera en heltäckningsmatta är ett av de mest effektiva sätten att ljuddämpa ett rum. Heltäckningsmattan täcker hela golvytan, vilket innebär att den kan absorbera ljud överallt i rummet. Denna typ av matta är perfekt för kontor, konferensrum, eller hemmabiosystem där ljudkvalitet är av yttersta vikt.

Vissa material, som ull eller specialdesignade akustiska mattor, är bättre på att absorbera ljud än andra. Dessa material kan vara mer kostsamma, men de erbjuder överlägsen ljuddämpning.

För att maximera ljuddämpningseffekten är det viktigt att placera mattorna strategiskt. Placera dem i områden där ljudnivån tenderar att vara hög, som i lekrum, öppna kontorslandskap eller gemensamma utrymmen. Att ha en stor matta centralt i rummet kan drastiskt reducera ljudreflektioner.

För bästa resultat kan mattor kombineras med andra ljuddämpande lösningar som rumsavdelare, skärmväggar, och akustiska paneler. Genom att använda flera metoder kan du skapa en välbalanserad ljudmiljö där både efterklang och bakgrundsbrus minimeras.

Golvmatta är en enkel men effektiv lösning för att förbättra akustiken och dämpa ljud i ett rum. Oavsett om du väljer en stor lurvig matta eller installerar en heltäckningsmatta, kommer du märka en betydande förbättring i ljudkvaliteten. Genom att absorbera ljudvågor minskar mattorna efterklang och eko, vilket skapar en tystare och mer behaglig miljö. Med rätt val av matta och strategisk placering kan du skapa ett rum som inte bara ser bra ut utan också känns behagligt och tyst.

Använd möbler som ljudabsorberar

Att inreda ett rum med mjuka möbler är en effektiv metod för att förbättra akustiken och minska oönskat ljud. Genom att strategiskt använda mjuka möbler och textilier kan du skapa en mer behaglig ljudmiljö.

Mjuka möbler absorberar ljudvågor istället för att reflektera dem, vilket minskar efterklang och eko. Material som tyg, skum och andra porösa material fångar upp ljudvågor och omvandlar dem till värmeenergi. Detta bidrar till att minska den totala ljudnivån i rummet.

Soffor och fåtöljer
Stora, mjuka soffor och fåtöljer är utmärkta ljudabsorbenter. Placera dem strategiskt runt om i rummet för att maximera deras ljuddämpande effekt. Tänk på att möblera på ett sätt som bryter upp ljudvågor och förhindrar att de studsar fritt runt i rummet.

Sittdynor och kuddar
Sittdynor på stolar och soffkuddar bidrar inte bara till komfort utan också till ljuddämpning. Välj tjocka och mjuka material för bästa effekt. Dessa kan placeras på stolar, bänkar och andra sittplatser för att förbättra akustiken.

Sittdynor och kuddar
Sittdynor på stolar och soffkuddar bidrar inte bara till komfort utan också till ljuddämpning. Välj tjocka och mjuka material för bästa effekt. Dessa kan placeras på stolar, bänkar och andra sittplatser för att förbättra akustiken.

Mjuka lampskärmar
Lampskärmar av tyg kan hjälpa till att absorbera ljud och minska reflektioner från hårda ytor. De är ett enkelt sätt att införa ytterligare ljudabsorption i ett rum utan att det märks för mycket.

Canvastavlor och väggtextilier
Tavlor med ljudabsorberande material och stora textilier som hängs på väggarna kan också bidra till att minska ljudreflektioner. Dessa kan vara både dekorativa och funktionella, vilket gör dem till en utmärkt lösning för att förbättra akustiken.

Klädhängare och garderober
En klädhängare inuti dörren eller garderober fyllda med kläder kan också fungera som ljudabsorbenter. Kläderna hjälper till att dämpa ljud och kan vara särskilt användbara i sovrum och hallutrymmen.

Nyckeln till effektiv ljuddämpning med mjuka möbler är att använda en kombination av olika objekt. Varje enskild möbel eller textil kan verka liten, men tillsammans kan de skapa en betydande förbättring i rummet. Kombinera soffor, sittdynor, mjuka lampskärmar, tavlor och andra textilier för att skapa en helhet som effektivt absorberar ljud.

Endast fantasin sätter gränserna för hur du kan använda mjuka möbler och textilier för att ljuddämpa ett rum. Tänk utanför boxen och överväg att använda ovanliga mjuka element, som dekorativa draperier eller ljuddämpande gardiner, för att förbättra akustiken ytterligare. Även mattor och mjuka möbler kan samverka för att skapa en välbalanserad och behaglig ljudmiljö.

Mjuka möbler spelar en viktig roll i att förbättra akustiken och minska ljudnivån i ett rum. Genom att välja rätt typer av möbler och placera dem strategiskt kan du skapa en mer behaglig och ljuddämpad miljö. Kombinationen av soffor, sittdynor, mjuka lampskärmar, canvastavlor och andra textilier kan tillsammans göra en stor skillnad för ljudkvaliteten i rummet. Med lite kreativitet och planering kan du använda mjuka möbler för att skapa en tystare och mer harmonisk miljö.

Ljudabsorbera bakom, under och ovanpå möbler

Ibland kan det vara svårt att hitta utrymme för att installera ljudabsorbenter i ett rum, särskilt om ytorna redan är fullt utnyttjade med möbler. Genom att tänka kreativt kan man dock hitta smarta sätt att dämpa ljud genom att placera ljudabsorberande material bakom, under och ovanpå befintliga möbler.

Bokhyllor
Bakom bokhyllor finns ofta outnyttjat utrymme som kan användas för ljuddämpning. Genom att montera ljudabsorbenter på väggen bakom bokhyllan kan man effektivt minska ljudreflektioner utan att synligt förändra rummets estetik. En produkt som SilentDirect Egg, med sin självhäftande baksida, är idealisk för detta ändamål, då den är lätt att installera och erbjuder hög ljudabsorption.

Soffor och fåtöljer
Ljudabsorbenter kan också placeras på väggen bakom soffor och fåtöljer. Detta är särskilt effektivt i vardagsrum där ljud från TV eller samtal annars kan studsa mot väggarna och skapa ekon.

Bord och stolar
Under bord och stolar är ofta outnyttjat utrymme som kan användas för ljuddämpning. Genom att fästa ljudabsorbenter under bordsskivor och stolsitsar kan man reducera ljud som studsar från golvet. Detta är särskilt användbart i matsalar och arbetsrum där ljudnivåerna kan bli höga.

Sängar
Under sängen kan ljudabsorberande material hjälpa till att dämpa ljud från golvet och bidra till en tystare sovmiljö. Detta kan vara särskilt effektivt i lägenheter med tunna väggar och golv.

Höga bokhyllor och skåp
Ovanpå höga bokhyllor och skåp kan ljudabsorbenter placeras för att minska ljudreflektioner från taket. Detta är en ofta förbisedd yta som kan bidra avsevärt till att förbättra akustiken i rummet. Produkter som SilentDirect Egg kan enkelt fästas på toppen av dessa möbler för att dämpa ljud.

Garderober
Ovanpå garderober kan också vara en bra plats att placera ljudabsorbenter, särskilt i sovrum där man vill minimera ljud och skapa en lugn atmosfär.

Tips
En bra produkt för att ljuddämpa dessa dolda ytor är SilentDirect Egg, som är enkel att installera tack vare sin självhäftande baksida. Denna typ av ljudabsorbent kan fästas på nästan vilken yta som helst och erbjuder hög ljudabsorption utan att ta upp synligt utrymme. Den är perfekt för att diskret förbättra akustiken i ett rum utan att störa inredningen.

Genom att använda ljudabsorberande material bakom, under och ovanpå befintliga möbler kan man effektivt förbättra akustiken i ett rum utan att behöva omorganisera eller kompromissa med estetik. Denna metod är särskilt användbar i trånga utrymmen där traditionella ljudabsorbenter kanske inte får plats. Med produkter som SilentDirect Egg kan du enkelt och diskret installera ljuddämpning och skapa en tystare, mer behaglig miljö i ditt hem eller kontor.

Rekommenderade produkter

*Fri frakt

Fri frakt till ombud

5 års garanti

5 års produktgaranti

Snabb leverans

Skickar oftast samma dag