Hur bygger man ett ljudisolerande podie?

För att minska att vibrationer/ljudet fortplantas i golvet är det bästa att bygga ett ljuddämpande podie, ett upphöjt golv helt enkelt.  Sammanfattningsvis kan användningen av ljudisolerande och ljuddämpande podier för utrustning och maskiner vara en kostnadseffektiv och praktisk metod för att förbättra arbetsmiljön och minska negativa effekter av buller på både människor och maskiner.

Här under kommer lite tips om hur du enkelt kan göra detta.  Att placera utrustning och maskiner på en ljudisolerande och ljuddämpande podie kan erbjuda flera fördelar.

Här är några fördelar med att ha maskiner eller annan utrustning på ett ljuddämpande podie

Bättre arbetsmiljö
Genom att placera utrustning på en ljudisolerande podie kan bullernivåerna minska avsevärt. Detta förbättrar arbetsmiljön för dem som arbetar i närheten av utrustningen och minskar risken för hörselskador och stress.

Skydd för angränsande områden
En ljudisolerande podie hjälper till att minimera överföring av ljud till omgivande områden. Detta är särskilt viktigt i områden där det finns behov av att skydda intilliggande arbetsstationer, kontorsutrymmen eller andra känsliga områden från buller.

Ökad produktivitet
Minskat buller kan bidra till en mer koncentrerad arbetsmiljö och därmed ökad produktivitet. Arbetstagare kan arbeta mer effektivt och vara mindre benägna att störas av omgivande ljud.

Efterlevnad av arbetsmiljökrav
Många arbetsmiljöstandarder och regler kräver att bullernivåerna hålls inom vissa gränser för att skydda arbetstagarnas hälsa och välbefinnande. En ljudisolerande podie kan vara ett verktyg för att uppfylla dessa krav.

Förbättrad säkerhet
Minskat buller kan bidra till att förbättra kommunikationen mellan arbetstagare och minska risken för misstag och olyckor. Det kan vara särskilt viktigt i arbetsmiljöer där tydlig kommunikation är avgörande.

Förbättrad grannrelation
Om arbetsplatsen delar utrymme med andra verksamheter eller bostäder kan en ljudisolerande podie bidra till att förbättra relationen med grannarna genom att minska störande bullerutsläpp.

Förbättrad maskinprestanda
Vissa maskiner och utrustning kan påverkas positivt av att placeras på en stabil och ljudisolerande plattform. Detta kan förbättra prestanda och livslängd för vissa typer av maskiner.

Alternativ 1

Det bästa alternativet enligt oss att ljuddämpa ett podie

1. Toppskivan på ditt podie/upphöjda golv.
2. SilentDirect Polaric dämpmatta.
3. SilentDirect Egg eller SilentDirect Neo .
4. Reglar.
5. Luftspalt, minst 50mm rekommenderar vi.
6. 1st bottenskiva.

Vi rekommenderar att man sätter podiet på en tjock matta eller på SilentDirect Neo eller på SilentDirect seal. Vi rekommenderar även att man har en tjock matta ovanpå toppskivan/podiet som utrustningen ska stå på.

Alternativ 2

Bra alternativ om man vill minska vibrationer ner till golvet

1. SilentDirect Neo, vibrationsdämpar, ljuddämpar och ljudabsorberar.
2. SilentDirect Egg eller SilentDirect Neo, vibrationsdämpar, ljuddämpar och ljudabsorberar.
3. Luftspalt, minst 50mm rekommenderar vi.
4. SilentDirect Neo, vibrationsdämpar, ljuddämpar och ljudabsorberar.

Vi rekommenderar att man även har en tjock matta på ovansidan av SilentDirect Neo så inte benen på trummorna eller annan musikutrustning skär ner sig i SilentDirect Neo.

Alternativ 3

Bra alternativ om man vill ha ett tunt ljuddämpande podie

1. Toppskivan på ditt podie/upphöjda golv.
2. SilentDirect Polaric dämpmatta.
3. SilentDirect Neo. 4. 1st bottenskiva.

Vi rekommenderar att man sätter podiet på en tjock matta eller på SilentDirect Neo eller på SilentDirect seal. Vi rekommenderar även att man har en tjock matta ovanpå toppskivan/podiet som utrustningen ska stå på.

Alternativ 4

Budget - Ljuddämpande podie som är tunt.

1. Toppskivan på ditt podie/upphöjda golv.
2. Detta steg hoppar du över.
3. SilentDirect Neo.
4. 1st bottenskiva.

Vi rekommenderar att man sätter podiet på en tjock matta eller på SilentDirect Neo eller på SilentDirect seal. Vi rekommenderar även att man har en tjock matta ovanpå toppskivan/podiet som utrustningen ska stå på.

Produkter som är bra för att bygga ett ljudisolerande och ljuddämpande podie

SilentDirect Polaric dämpmatta
SilentDirect Polaric är en dämpmatta som är tillverkad i butylmix och aluminium, denna dämpmatta är tung. Vi rekommenderar alltid att man först monterar SilentDirect Polaric dämpmatta på en yta man vill täta eller vibrationsdämpa, desto mer tätt ett material är desto mer ljuddämpat blir det.

SilentDirect MLV
SilentDirect MLV är en tung ljudisolerande, vibrationsdämpande och tätande gummimatta. Mass loaded vinyl (MLV) är perfekt att ljudisolera och täta vägg, golv, tak, maskiner, rör, fordon, podie, lådor eller andra ytor och maskiner med.

SilentDirect Egg
SilentDirect Egg är vår bästa ljudabsorbent för ljuddämpning och ljudabsorbering. Denna enastående ljudabsorbent är konstruerad med omsorgsfullt utvalt NBR-gummi (nitrilgummi), ett material känt för sina exceptionella ljudabsorberande egenskaper. Det som gör SilentDirect Egg till en bra ljudabsorbent är dock inte bara materialets kvalitet utan även dess unika form. Inspirerad av naturens elegans och effektivitet har äggformen valts med omsorg för att optimera ljudabsorptionen. Äggformen fungerar som en naturlig brytare av ljudvågor, vilket gör att de reflekteras och absorberas på ett effektivt sätt. Vi rekommenderar att dämpa med så tjock ljudabsorbent som möjligt.

SilentDirect Seal
SilentDirect Seal är en tätningslist som finns i flera tjocklekar och olika bredder. SilentDirect Seal är tillverkat av nitrilgummi (NBR). SilentDirect Seal är perfekt att använda om man vill täta mellan två ytor.

SilentDirect Neo
SilentDirect Neo är tillverkat i exakt samma material som SilentDirect Egg. Är man i behov av en platt form så är det SilentDirect Neo som gäller.

*Fri frakt

Fri frakt till ombud

5 års garanti

5 års produktgaranti

Snabb leverans

Skickar oftast samma dag