Akustiska begrepp - Ordlista för ljudisolering och ljudabsorbering

Akustik - definitioner - Lexikon kalla det vad du vill men vi har valt att kalla det Ordlista för svåra och enkla ord inom ljudisolering, ljuddämpning, ljudabsorbering och akustik. 

Dessa termer används mer eller mindre ofta inom ljudteknik, ljudisolering och akustik för att beskriva olika aspekter av ljud och dess hantering i olika miljöer.

Här är en lista med akustiska begrepp, förkortningar & termer inom ljudisolering, ljudabsorbering och akustik


Absorptionskoefficient
Ett mått på hur mycket ljud ett material kan absorbera. Det varierar mellan 0 (inget absorberande) till 1 (total absorption).

Akustik
Vetenskapen om ljud och dess egenskaper, inklusive dess produktion, överföring och mottagande.

Akustisk impedans
Motståndet som ljudvågor möter när de förflyttar sig från ett medium till ett annat.

Decibel (dB)
En enhet för att mäta ljudnivå eller ljudtrycksnivå.

Diffusion
Spridning av ljudvågor för att minska efterklang och reflektioner, vanligtvis genom användning av speciella ytor eller material.

Efterklangstid
Tiden det tar för ljudet att dämpas med 60 decibel efter att ljudkällan har slutat avge ljud. En kort efterklangstid innebär att ljudet dämpas snabbt och skapar vanligtvis en mindre "rumslig" känsla, medan en längre efterklangstid kan ge en mer "klangfull" miljö.

Frekvens
Antalet svängningar per tidsenhet, mätt i hertz (Hz). Inom ljud kan det beskriva tonhöjd och ljudkvalitet. Ljud kan variera i frekvens från låga (bass) till höga (diskant) toner.

Ljudisolering
Åtgärder som syftar till att förhindra ljud från att passera mellan olika områden eller från att komma in i ett specifikt område.

Ljudabsorbering
Processen att minska ljudreflektion och spridning genom att absorbera ljudenergi istället för att reflektera den.

Ljudabsorption
Processen där ljudenergi absorberas av material istället för att reflekteras tillbaka i rummet. Detta minskar ljudreflektion och kan minska efterklangstiden.

Ljudvåg
En tryckvåg som färdas genom ett medium som luft och bär ljud.

Ljuddämpning
Minskning av ljudnivån genom användning av dämpande material eller tekniker.

Ljudtrycksnivå (SPL)
Mått på ljudnivån i decibel (dB) mätt relativt till en referensnivå som är den lägsta hörbara ljudnivån för en genomsnittlig människa.

Ljudstyrka
Mått på ljudets intensitet eller styrka, ofta relaterat till uppfattningen av ljudets högljudhet, mätt i decibel (dB).

Ljudisolerande material
Material som används för att blockera eller minska ljudöverföring.

NC (Noise Criteria)
En standard som används för att bedöma och specificera ljudnivåer i ett rum för att säkerställa akustisk komfort.

RT60 (Reverberation Time)
Tiden det tar för ljudnivån att minska med 60 decibel efter att ljudkällan har slutat avge ljud. Det används för att mäta ljudets efterklang i ett rum.

Reflektion
När ljudvågor studsar tillbaka från en yta istället för att absorberas av den. Reflektioner kan bidra till efterklang och kan påverka ljudets karaktär i ett rum.

Resonans
När ett objekt svarar med ökad amplitud vid en specifik frekvens, vilket kan orsaka oönskade ljud.

STC (Sound Transmission Class)
Ett mått på en strukturs förmåga att dämpa ljudöverföring genom väggar, golv och tak.

*Fri frakt

Fri frakt till ombud

5 års garanti

5 års produktgaranti

Snabb leverans

Skickar oftast samma dag